Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

CHÍNH TRỊ

HÀN QUỐC XÚC TIẾN THÀNH LẬP  ỦY BAN HỢP TÁC KINH TẾ PHƯƠNG BẮC

CỘNG ĐỒNG KINH TẾ MỚI HÀN QUỐC- TRIỀU TIÊN

Trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử ngày 27 tháng 4 vừa qua, Tổng thổng Hàn Quốc Moon Jae-in đã tận tay trực tiếp chuyển cho nhà Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tập tài liệu và USB chứa đựng những thông tin cụ thể về kế hoạch xây dựng Cộng đồng kinh tế mới Bán đảo Triều Tiên (한반도 신경제 공동체). Đây cũng chính là những nội dung trong kế hoạch "Bản đồ kinh tế mới bán đảo Triều Tiên" vốn là một phần trong chiến lược tranh cử năm ngoái của Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm. Kế hoạch này được xây dựng sẵn, cụ thể từng bước với các dự án hợp tác hai miền sẽ được đưa vào áp dụng trong trường hợp Triều Tiên phi hạt nhân hóa.Bản đồ kinh tế mới Hàn Quốc – Triều Tiên gồm 3 vành đai kinh tế lớn, được thực hiện dựa trên nền tảng thiện chí và tin cậy lẫn nhau giữa hai miền bán đảo Triều Tiên.

XÃ HỘI

ĐIỀU KIỆN VÀ THÁCH THỨC CỦA LAO ĐỘNG CAO TUỔI Ở HÀN QUỐC (Phần 2)

Những thách thức đối với lao động cao tuổi ở Hàn Quốc Chính phủ Hàn Quốc đã nhận thấy các vấn đề của lao động trên 50 tuổi. Để giải quyết sự bất ổn định trong việc làm, khắc phúc điều kiện nghặt nghèo khi tái tuyển dụng và những lo lắng của người cao tuổi, chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện 6 chính sách sau:

Scroll To Top