Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

CHÍNH TRỊ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TÍCH CỰC (AFFIRMATIVE ACTION PROGRAM) TẠI HÀN QUỐC (Phần 1)

VỀ CÁC CUỘC GẶP GỠ GIỮA CÁC GIA ĐÌNH LY TÁN Ở BÁN ĐẢO HÀN (Phần 2)

Trước đó, tại vòng một cuộc đàm phán kéo dài 13 giờ (ngày 12/2), Triều Tiên đã đe dọa hủy bỏ thỏa thuận tổ chức sự kiện đoàn tụ này nếu phía Hàn Quốc và Mỹ không lùi thời điểm tiến hành cuộc tập trận thường niên (bắt đầu ngày 24/2). Nhưng, Seoul đã kiên quyết bác bỏ yêu sách đó của Bình Nhưỡng. Tương tự, hồi tháng 9/2013, một chương trình đoàn tụ gia đình được lên kế hoạch đã bị hủy vào phút chót do Bình Nhưỡng phản đối, chỉ trích những cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là diễn tập chiến tranh chống lại Triều Tiên.

XÃ HỘI

HÀN QUỐC TIẾN TỚI TRỞ THÀNH QUỐC GIA TIÊN TIẾN

Hàn Quốc đang hướng tới thực sự trở thành quốc gia tiên tiến bằng cách khai thác sức mạnh quốc gia dựa trên kinh nghiệm của mình trong việc đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và thực hiện dân chủ. Đất nước này đã trải qua hiện đại hóa và dân chủ hóa để trở thành nước tiên tiến. Trong giai đoạn đầu của sự phát triển công nghiệp trong những năm 1960, khẩu hiệu quốc gia của Hàn Quốc là “Trở thành một nước phát triển”.

Scroll To Top