Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

CHÍNH TRỊ

CÁC VẤN ĐỀ TRONG LAO ĐỘNG VÀ  QUẢN LÝ NHÂN LỰC Ở HÀN QUỐC (Phần 2)

VỀ CÁC CUỘC GẶP GỠ GIỮA CÁC GIA ĐÌNH LY TÁN Ở BÁN ĐẢO HÀN (Phần 2)

Trước đó, tại vòng một cuộc đàm phán kéo dài 13 giờ (ngày 12/2), Triều Tiên đã đe dọa hủy bỏ thỏa thuận tổ chức sự kiện đoàn tụ này nếu phía Hàn Quốc và Mỹ không lùi thời điểm tiến hành cuộc tập trận thường niên (bắt đầu ngày 24/2). Nhưng, Seoul đã kiên quyết bác bỏ yêu sách đó của Bình Nhưỡng. Tương tự, hồi tháng 9/2013, một chương trình đoàn tụ gia đình được lên kế hoạch đã bị hủy vào phút chót do Bình Nhưỡng phản đối, chỉ trích những cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là diễn tập chiến tranh chống lại Triều Tiên.

XÃ HỘI

KHÁI NIỆM VÀ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NƯỚC TIÊN TIẾN (Phần 3)

③ Tính tự chủ: Hàn Quốc xếp thứ 26 – Khoảng cách xa so với mức trung bình của OECD về tính tự chủ và linh hoạt của nền kinh tế Với 64,1 điểm Hàn Quốc tụt hậu so với mức trung bình của OECD là 75,9 trong tính tự chủ. Đây là chỉ số thấp nhất trong nhân tố liên quan tới tăng trưởng. Điểm số thấp ở tất cả các tiểu mục bao gồm: “cơ hội công bằng”, “học hỏi từ thất bại”, “tính chủ động”, “tự chủ trong hoạt động kinh tế” cũng như “đối thoại xã hội”, khả năng giải quyết các bất đồng. Theo kết quả, tất cả các hạng mục “động lực” của Hàn Quốc đều thấp hơn mức trung bình của OECD là 62,6 điểm, khiến Hàn Quốc xếp thứ 26.

Scroll To Top