Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

CHÍNH TRỊ

VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC CHÍNH THỨC KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) SONG PHƯƠNG

THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM – HÀN QUỐC: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO VÀ HỢP TÁC KINH TẾ

Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn. Quan hệ giữa hai nước chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đã nhanh chóng chuyển từ đối tác thông thường (1992) sang đối tác toàn diện (2001) và trở thành đối tác chiến lược (2009). Có thể nói rằng, việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Hàn Quốc năm 1992 là một quyết định lịch sử của chính phủ hai nước, phù hợp với xu thế chung của thời đại và với lợi ích của hai nước, đưa quan hệ giữa hai nước bước sang một giai đoạn mới, hướng tới tương lai, hợp tác cùng phát triển. Trong hơn 20 năm qua, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã phát triển với tốc độ nhanh hiếm thấy trên hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là về chính trị và kinh tế.

XÃ HỘI

GIA TĂNG TỶ LỆ LAO ĐỘNG KHUYẾT TẬT Ở HÀN QUỐC

Để đánh giá thực trạng việc làm của người khuyết tật ở Hàn Quốc, đầu năm 2015, Bộ Việc làm và Lao động nước này (MOEL) đã tiến hành cuộc điều tra 27.488 nơi làm việc tuyển dụng lao động khuyết tật. Theo quy định của Hàn Quốc, các cơ quan chính phủ trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức công và doanh nghiệp tư nhân sử dụng 50 lao động trở lên đều phải tuân thủ hạn ngạch lao động khuyết tật. Kết quả cho thấy, số người khuyết tật được tuyển dụng tại các nơi làm việc (bắt buộc phải tuân thủ hạn ngạch lao động khuyết tật) là 158.388 người, đạt 2,54% vào cuối năm 2014, tăng 0,06% so với năm 2013. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, tỷ lệ lao động khuyết tật trong các nơi làm việc trên đều có sự gia tăng hơn so với năm trước. Tốc độ gia tăng lần lượt là 2,28% (2011) lên 2,35% (2012), đạt 2,48% (2013) và 2,54% (2014).

Scroll To Top