Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

CHÍNH TRỊ

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO KINH DOANH BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC

CHƯƠNG TRÌNH TÊN LỬA VÀ HẠT NHÂN CỦA TRIỀU TIÊN: Ý KIẾN CỦA MỘT SỐ CHUYÊN GIA (Phần 2)

3. Các biện pháp trừng phạt “không phát huy hiệu quả” Triều Tiên đã hứng chịu 5 đợt trừng phạt của Liên Hợp Quốc kể từ lần đầu tiên thử thiết bị hạt nhân vào năm 2006, trong đó có cả những biện pháp cấm vận được coi là khắc nghiệt nhất từ trước tới nay. Thế nhưng các đòn trừng phạt này dường như không mấy phát huy hiệu quả.[1] [1] Một trong các lý do là Bình Nhưỡng gần như tách biệt với hệ thống thương mại và tài chính quốc tế.

XÃ HỘI

QUAN ĐIỂM VỀ KẾT HÔN CỦA GIỚI TRẺ HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN

Hàn Quốc và Nhật Bản đều là hai quốc gia có có tỷ lệ sinh thấp. Năm 2005, tỷ lệ sinh của hai nước đạt mức thấp kỷ lục: Hàn Quốc là 1,08  và Nhật Bản là 1,26. Tỷ lệ sinh những năm gần đây của Hàn Quốc và Nhật Bản đều có sự cải thiện nhưng vẫn xếp mức thấp trong số các quốc gia. Tỷ lệ sinh năm 2014 của Nhật Bản là 1,4 (xếp thứ 208 trong số 224 quốc gia) và Hàn Quốc là 1,25 (xếp thứ 219). Tỷ lệ sinh năm 2015 của Hàn Quốc là 1,24 vẫn ở mức thấp hơn 1,46 của Nhật Bản.

Scroll To Top