Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

CHÍNH TRỊ

SỰ CHUYỂN ĐỔI QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA HÀN QUỐC DỰA TRÊN CÁC GIÁ TRỊ NHO GIÁO (Phần 3)

CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO ĐÔNG Á CỦA CHÍNH QUYỀN MỚI NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC

Ogoura Kazuo[1] Cho dù ở thời đại nào, quốc gia nào, một chính quyền mới ra đời đều đưa ra chính sách đối nội và đối ngoại mới so với chính quyền tiền nhiệm. Tuy nhiên, phương hướng chính sách giữa các chính quyền mới và cũ có sự khác biệt, hiểu lầm ý đồ và phương pháp dẫn đến tình trạng “ma sát” nhau cũng không phải là không có. [1] Ogoura Kazuo là Giáo sư tại Đại học Aoyama. Ông sinh năm 1938. Ông tốt nghiệp khoa Luật Đại học Tokyo và khoa Kinh tế Đại học Cambridge. Ogoura Kazuo đã từng đảm nhận các chức vụ: Bộ trưởng Bộ giao lưu văn hóa, Cục trưởng Cục kinh tế, Đại sứ tại Việt Nam, Đại sứ tại Hàn Quốc, Đại sứ tại Pháp…Từ tháng 10/2003 đến tháng 9/2011, ông làm Chủ tịch quỹ giao lưu quốc tế. Ông là tác giả của cuốn “Chống lại chủ nghĩa toàn cầu”, xuất bản năm 2004.  

XÃ HỘI

VẤN ĐỀ HỦY BỎ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NGƯỜI KHUYẾT TẬT Ở HÀN QUỐC

Theo Kookmin Ilbo, một tờ báo thuộc chính phủ Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này sẽ loại bỏ hệ thống phân loại người khuyết tật hiện tại nhằm tiến hành cải cách,  đơn giản hóa hệ thống đánh giá mức độ khuyết tật trong năm 2014. Tiếp theo, chính phủ tạm dừng việc mở rộng các dịch vụ cho người khuyết tật theo hướng cải tiến đơn giản. Theo giải thích từ phía chính phủ, điều này sẽ đáp ứng nguyện vọng của người khuyết tật bằng cách xóa bỏ đồng thời hệ thống đánh giá hiện tại. Tuy nhiên, nhiều nhóm đại diện cho người khuyết tật đã chỉ trích quyết định trên, coi đây là một sự thất hứa từ phía chính phủ và yêu cầu chính phủ cam kết xóa bỏ đồng thời hệ thống đánh giá khuyết tật.

Scroll To Top