Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

CHÍNH TRỊ

TƯƠNG LAI VIỆC HỢP TÁC CÔNG NGHIỆP GIỮA EU VÀ HÀN QUỐC (Phần 2)

THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM – HÀN QUỐC: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO VÀ HỢP TÁC KINH TẾ

Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn. Quan hệ giữa hai nước chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đã nhanh chóng chuyển từ đối tác thông thường (1992) sang đối tác toàn diện (2001) và trở thành đối tác chiến lược (2009). Có thể nói rằng, việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Hàn Quốc năm 1992 là một quyết định lịch sử của chính phủ hai nước, phù hợp với xu thế chung của thời đại và với lợi ích của hai nước, đưa quan hệ giữa hai nước bước sang một giai đoạn mới, hướng tới tương lai, hợp tác cùng phát triển. Trong hơn 20 năm qua, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã phát triển với tốc độ nhanh hiếm thấy trên hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là về chính trị và kinh tế.

XÃ HỘI

CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM ĐỐI VỚI THANH NIÊN TẠI HÀN QUỐC (Phần 2)

Từ năm 2003, số người sắp có việc làm tăng nhanh và liên tục ở Hàn Quốc. Tình trạng trên vẫn xảy ra trong khoảng thời gian dài. Các dữ liệu gần đây cho thấy, ở nhóm tuổi 30 cũng chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng số người sắp có việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp mở rộng (bao gồm những người sắp có việc làm - người thất nghiệp tiềm ẩn) cao gấp 2 lần so với tỷ lệ thất nghiệp chính thức. Hệ số giữa tỷ lệ thất nghiệp mở rộng so với tỷ lệ thất nghiệp chính thức tăng từ 1,6 (năm 2003) lên 2,1 (năm 2010). Chi tiết xin xem bảng 5 dưới đây:

Scroll To Top