Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

CHÍNH TRỊ

ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC QUA GÓC NHÌN CỦA CHUYÊN GIA HÀN QUỐC (Phần 1 ...

THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM – HÀN QUỐC: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO VÀ HỢP TÁC KINH TẾ

Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn. Quan hệ giữa hai nước chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đã nhanh chóng chuyển từ đối tác thông thường (1992) sang đối tác toàn diện (2001) và trở thành đối tác chiến lược (2009). Có thể nói rằng, việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Hàn Quốc năm 1992 là một quyết định lịch sử của chính phủ hai nước, phù hợp với xu thế chung của thời đại và với lợi ích của hai nước, đưa quan hệ giữa hai nước bước sang một giai đoạn mới, hướng tới tương lai, hợp tác cùng phát triển. Trong hơn 20 năm qua, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã phát triển với tốc độ nhanh hiếm thấy trên hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là về chính trị và kinh tế.

XÃ HỘI

SỰ THAY ĐỔI TRONG VĂN HÓA VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI HÀN QUỐC TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Lời người dịch: Ngày 15 tháng 8 năm 2015, Hàn Quốc kỷ niệm 70 năm giành độc lập, thoát khỏi ách thống trị của thực dân Nhật. Chặng đường 70 năm với những thăng trầm lịch sử nhưng với tinh thần tự lực tự cường, Hàn Quốc đã vươn lên hóa “rồng”, trở thành một “kỳ tích sông Hàn”, được thế giới khâm phục. Nhưng, trong tâm thức của những người sống trong thời kỳ lịch sử 70 năm đó tận mắt chứng kiến những thay đổi nhanh chóng của đất nước họ vẫn cảm thấy có sự nuối tiếc. Bài viết sau là cảm tưởng của giáo sư Kim Byung Hee, khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo trường đại học Seowon, Hàn Quốc. Chúng tôi dịch và giới thiệu từng phần để bạn đọc tham khảo.

Scroll To Top