Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

CHÍNH TRỊ

NHỮNG BIẾN ĐỔI MỚI NHẤT TRONG HOẠT ĐỘNG NHÂN SỰ CỦA HÀN QUỐC 2013 (Phần 1)

LỜI CHÚC NHÂN DỊP LỄ TRUNG THU CỦA TỔNG THỐNG PARK GEUN-HYE

Tết Trung thu, hay lễ hội Chuseok ở Hàn Quốc còn có tên gọi Hangawi, là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm, diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, hay còn gọi là Rằm tháng Tám. Như một lễ hội mừng mùa bội thu, người Hàn Quốc đi xa đều trở về quê hương và cùng thưởng thức những món ăn truyền thống như bánh songpyeon và rượu sindoju hay dongdongju.Ngoài ra, Chuseok còn được xem là ngày lễ tạ ơn của người Hàn. Đây là dịp mọi người tạ ơn với tổ tiên của mình, cầu mong cho mùa màng bội thu hơn, cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn.

XÃ HỘI

MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CẢI CÁCH GIÁO DỤC Ở HÀN QUỐC

Mục tiêu chính của cuộc cải cách giáo dục ở Hàn Quốc hiện nay là nhằm xây dựng một nền giáo dục mở, tạo cơ hội cho mọi người được học tập suốt đời để họ có thể trở thành những con người mới có đủ tri thức, năng lực, đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội thông tin và toàn cầu hoá.

Scroll To Top