Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Văn hoá


 • VÀI NÉT VỀ TRIẾT LÝ NHO GIÁO MỚI Ở HÀN QUỐC

  Nhiều người Hàn Quốc lo lắng rằng việc chấp nhận Thiên chúa giáo có thể dẫn tới việc đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc, trừ phi điều đó được kết hợp các giá trị văn hoá và đạo đức truyền thống. Nhiều người Hàn Quốc lại lo rằng các giá trị đạo đức, luân lý của Hàn Quốc hiện đại bị lạc hậu quá xa so với trình độ phát triển của vật chất.

 • THỂ THAO TRUYỀN THỐNG Ở HÀN QUỐC

  Các tài còn lưu giữ cho thấy người Hàn Quốc cổ có rất nhiều trò chơi thể thao truyền thống, như thả diều, chơi kéo co, đánh đu (geune), đá cầu (jegichai), bập bênh (neolttwigi), taekwondo và ssireum. Thả diều là một trong những trò chơi phổ biến nhất vào mùa đông khi trời có gió mạnh.

 • SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHO GIÁO KORYO (918-1392)- GIAI ĐOẠN SƠ KỲ

  Koryo, đọc theo âm Hán Việt là Cao Ly và tiếng Anh là Korea là tên một triều đại phong kiến trong lịch sử trung đại Hàn Quốc. Có thể nói rằng thời kỳ lịch sử này có nhiều biến động dữ dội nhất, để lại rất nhiều dấu ấn và là một thời kỳ vừa bi ai vừa hào hùng của dân tộc Hàn gắn liền với 6 cuộc chiến tranh giữ nước chống quân xâm lược Nguyên Mông.

 • BẢO TÀNG QUỐC GIA HÀN QUỐC

  Hệ thống bảo tàng quốc gia Hàn Quốc Ở khu vực châu Á, có thể nói Hàn Quốc là một trong những quốc gia có bề dày về lịch sử và văn hóa. Trong quá khứ, do những điều kiện về lịch sử và bản thân chính phủ chưa thực sự chú trọng nên Hàn Quốc không có một chính sách cụ thể đối với việc bảo tồn các di sản lịch sử và văn hóa mà cụ thể là việc xây dựng và phát triển một hệ thống bảo tàng quốc gia.

 • TIẾNG HÀN QUỐC

  Tất cả người Hàn Quốc đều nói và viết chung một ngôn ngữ, đây được coi là nhân tố quyết định trong việc tạo nên bản sắc dân tộc mạnh mẽ của họ.

 • BÀN VỀ TÍNH NÓNG VỘI CỦA NGƯỜI HÀN QUỐC

  Chúng ta được tiếp xúc với người Hàn Quốc khoảng trên 10 năm nay. Người Hàn Quốc đã và đang đầu tư vào nước ta ngày một nhiều. Ở một vài công ty liên doanh với Hàn Quốc, do ở nơi này nơi kia có sự trục trặc trong quan hệ giữa công nhân Việt Nam và các ông chủ người Hàn Quốc, nên chúng ta cần tìm hiểu tính tình, phong tục tập quán của họ để có thái độ ứng xử cho hợp lý.

 • TÌM HIỂU NHO GIÁO KORYO (918-1392) - THỜI KỲ VĂN TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN TRUNG KỲ

  Giai đoạn trung kỳ có thể chia ra thành 2 thời kỳ nhỏ là văn trị và võ trị. Thời kỳ văn trị là thời kỳ Nho giáo có bước phát triển mới, tư tưởng Nho giáo là tư tưởng cai trị, chế độ khoa cử được tổ chức chặt chẽ, môn thi được định hình và quan văn được coi trọng hơn quan võ.

Scroll To Top