Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Kinh tế


 • ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) CỦA HÀN QUỐC

  Đối với trường hợp của Hàn Quốc, tổng giá trị thương mại hàng xuất nhập khẩu tương đương với 70% GDP của cả nước trong năm 2005, trong khi tổng doanh thu của các công ty đầu tư nước ngoài chỉ chiếm khoảng 14%. Như vậy, Hàn Quốc đang nỗ lực để hỗ trợ các công ty nước ngoài. Ví dụ gần đây việc mở cửa cụm công nghiệp sản xuất LCD lớn nhất trên thế giới ở Paju, cách khu vực phi quân sự vài km.

 • SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở HÀN QUỐC

  Có lẽ hai nhân tố chính sau đây đã tạo nên nền kinh tế nông nghiệp truyền thống của triều đại Choson. Thứ nhất, tăng trưởng dân số ổn định đã dẫn đến sự suy giảm tương ứng diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người. Thứ hai, hệ thống đẳng cấp rất được coi trọng, đó đánh giá nông nghiệp cao hơn thủ công nghiệp và thương mại.

 • ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SAMSUNG MỞ RỘNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT VÀ MARKETING

  Nhằm hướng tới vị trí số 1 trên thế giới, hãng điện thoại di động Samsung đang xúc tiến chiến lược sản xuất và marketing mang tính toàn cầu. Lãnh đạo của Samsung cho hay, trong tháng 11 năm 2007 nhà máy sản xuất điện thoại Huệ Châu ở Quảng Đông Trung Quốc sẽ đi vào hoạt động với mục tiêu 18 đến 20 triệu cái mỗi năm.

 • NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CƠ CẤU THƯƠNG MẠI Ở HÀN QUỐC

  Chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu đã tạo ra những thay đổi trong cơ cấu hàng xuất khẩu của Hàn Quốc và kéo theo những thay đổi trong cơ cấu công nghiệp của nước này. Sự thay đổi trong cơ cấu hàng xuất khẩu của Hàn Quốc đã tuân theo một nguyên tắc chung kể từ khi bắt đầu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất vào năm 1962. Căn cứ để đánh giá về sự thay đổi trong cơ cấu hàng xuất khẩu này là danh sách sau đây về 10 mặt hàng xuất khẩu chủ đạo(1) trong những năm khác nhau về tỷ lệ % thị phần của nó. (1) Xem Hiệp hội thương mại Hàn Quốc, 1988.

 • CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG Ở HÀN QUỐC

  Các chiến lược tăng trưởng cho dù ở những nước phát triển hay đang phát triển đều phải phù hợp với nguồn tài nguyên có sẵn, quy mô dân số, hệ thống kinh tế và các đặc điểm khác của mỗi quốc gia. Việc thực hiện một chiến lược tăng trưởng đúng đắn dường như rất quan trọng để bắt đầu cũng như duy trì sự tăng trưởng kinh tế .

 • TĂNG TRƯỞNG VÀ NHỮNG DỊCH CHUYỂN CƠ BẢN TRONG NỀN KINH TẾ HÀN QUỐC

  Simon Kuznets,một nhà kinh tế học được nhận giải thưởng Nobel đã đưa ra lý thuyết là tăng trưởng kinh tế hiện đại thường đi kèm theo 3 loại hình về thay đổi cơ cấu :thay đổỉ cơ cấu sản xuất,tăng quy mô sản xuất và đô thị hoá nhanh chóng(1).Trong phần này chúng ta sẽ cùng xem xét sự thay đổi cơ cấu của Hàn Quốc theo lý thuyết này.

 • MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CỦA HÀN QUỐC

  Mô hình tăng trưởng của Hàn Quốc là kết quả không chỉ từ bên ngoài, từ chiến lược phát triển theo định hướng công nghiệp và tăng trưởng, mà còn là kết quả của sự lựa chọn các chính sách kinh tế khác nhau.Những đặc trưng chung của mô hình tăng trưởng ở Hàn Quốc được miêu tả như sau. Việc miêu tả mô hình tăng trưởng của Hàn Quốc trong phần này được căn cứ một phần vào công trình nghiên cứu của Chenery và Syrquin(1).

 • VÀI NÉT VỀ CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC Ở HÀN QUỐC

  Các công ty nhà nước (gọi tắt là Pes) đóng vai trò chủ yếu trong việc phát triển kinh tế Hàn Quốc. Khi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất bắt đầu (1962-1966), chỉ có 52 Pes, nhưng con số này đã tăng lên 137 công ty vào năm 1993. Nếu tính cả các Pes địa phương thì tổng số lên tới 334 công ty .

 • CÁC ĐIỂM MỐC KINH TẾ QUAN TRỌNG

  Theo một số nhà nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc, người ta có thể sắp xếp các mốc sự kiện kinh tế quan trọng của nước này như bảng sau.

Scroll To Top