Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC ĐA DẠNG – BƯỚC KHỞI ĐẦU CHO CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI CỦA SAMSUNG, LG (Phần 1)

Đăng ngày:

Quản lý nhân lực đa dạng là việc tạo nên môi trường không bị phân biệt đối xử cũng như phát huy đầy đủ năng lực của mình, trong đó, các nhân viên chiếm thiểu số như nhân viên nữ, nhân viên nước ngoài, nhân viên tàn tật hay nhân viên thế hệ mới, những người thường không được tham gia đóng góp ý kiến trong các quá trình quyết định.

Ban đầu, việc quản lý này được sử dụng nhằm ngăn ngừa các vụ kiện tụng liên quan tới việc phân biệt chủng tộc hay phân biệt giới tính phát sinh khi nhân lực được đa dạng hóa, Tuy nhiên, gần đây nó được phát triển theo hướng tích cực áp dụng những ý tưởng mới đặc sắc mà nhóm thiểu số trong xã hội mang lại. Đây chính là điều mang lại “hiệu quả hợp lực sáng tạo thông qua sự đa dạng hóa nhân lực”.

Vượt qua phạm vi đất nước và ngành nghề, hiện nay, việc quản lý nguồn nhân lực đa dạng (Diversity management) đang thu hút nhiều sự quan tâm và được xem như bí quyết thành công trong kinh doanh của các doanh nghiệp. Chính công ty Apple hay Google đang phát triển vượt bậc và làm rung chuyển thị trường thế giới nhờ sáng kiến và phương pháp đổi mới của những nhân tài xuất thân đa dạng về sắc tộc, giới tính, tôn giáo cũng như văn hóa.

Nếu nhìn vào kết quả báo cáo đánh giá về lợi nhuận, khả năng tăng trưởng, giá trị tương lai, tính bền vững, lợi nhuận dành cho cổ đông do công ty tư vấn Accenture thực hiện điều tra tại 963 doanh nghiệp trên toàn thế giới, ta có thể thấy việc sử dụng nguồn nhân lực đa dạng là khá quan trọng. Có một điểm chung là 12% doanh nghiệp đạt kết quả cao lại có tỷ lệ lao động nữ và lao động nước ngoài cao. Ban đầu, các công ty thường không ngần ngại tuyển dụng lao động người bản địa tại những thị trường mới. Theo đó, tỷ lệ những nhân viên theo học các “trường đại học không chính quy” khá cao.

Trong số các doanh nghiệp Hàn Quốc, công ty điện tử Sam Sung chính là nơi đầu tiên chúng ta được mở rộng tầm mắt về việc quản lý nhân lực đa dạng. Cho đến cuối năm 2009, số lượng nhân viên trong và ngoài nước của công ty này là khoảng 157.000 người, trong đó, nhân viên nữ khoảng 61.900 người, chiếm khoảng 40%. Và cùng với việc Sam Sung trở thành doanh nghiệp toàn cầu thì số nhân viên nước ngoài của công ty cũng tăng lên tới gần 50% với số lượng 72.600 người.

Cùng với nhân viên nữ và nhân viên nước ngoài, số nhân viên thuộc thế hệ mới[1] cũng đang tăng lên nhanh chóng. Trong tổng số nhân sự của công ty Sam Sung thì nhân viên ở độ tuổi 20 chiếm khoảng 55% với 86.779 người. Ngược lại, tỉ trọng nhân viên ở độ tuổi 40, những người góp phần vào sự phát triển của Sam Sung trong thời gian qua chỉ dừng ở mức 11%. Cho tới cuối năm 2010, số lượng nhân viên của công ty điện tử Sam Sung tăng  khoảng 190.000 người trong đó tỉ trọng nhân viên nước ngoài là khoảng 50% , còn nhân viên nữ là 40%.

Sự thay đổi cơ cấu tổ chức này yêu cầu phương pháp quản lý nhân sự trên cơ sở mới hoàn toàn khác biệt với quá khứ. Để đáp ứng yêu cầu đó, công ty điện tử Sam Sung đã bắt đầu xây dựng hệ thống quản lý tổng hợp về đa dạng hóa văn hóa tổ chức.

Một quan chức của Sam Sung cho biết: “Chúng tôi đã lập ra một nhóm chuyên trách (TF) với nhiệm vụ quản lý tính đa dạng để có thể kết hợp hài hòa các thành viên khi tổ chức đang ngày càng được đang dạng hóa với việc tỉ trọng nhân viên nước ngoài, nhân viên nữ cũng như các nhân viên trẻ đang ngày càng tăng lên”. Nhóm này sẽ do đội ngũ phòng nhân sự hiện tại đảm nhiệm.

Được biết hoạt động chủ yếu của nhóm TF là xây dựng phương án tăng số lượng quản lý nữ đang ở mức chưa tới 7% hiện nay, xây dựng chế độ và cơ sở để gia tăng số lượng nhân viên người nước ngoài làm việc tại trụ sở chính, xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp cho phù hợp với thế hệ trẻ, những người đang hết mình theo đuổi công việc tại đây.

Đại diện của công ty điện tử Sam Sung cũng cho biết thêm: “Công ty đang xây dựng phương án cải tiến chế độ và cơ sở hạ tầng để phát huy tính sáng tạo của nhân viên trong môi trường văn hóa đa dạng và sẽ có được thành quả cụ thể trong nửa đầu năm nay.”

Sam Sung đang tiến hành xây dựng “Trung tâm làm việc thông minh”, bao gồm cả phòng cho con bú tại Bundang, Seongnamsi, Gyeonggi và Seoul  để các nhân viên quản lý nữ có con chưa đến tuổi đi học có thể làm việc từ xa hay tại nhà. Ngoài ra, công ty này cũng đang tiến hành chế độ “Điều chuyển công tác ngược” dành cho lao động bản địa đang làm việc trong công ty con ở nước ngoài  được làm việc tại trụ sở chính công ty bên Hàn  trong một thời gian nhất định để họ có thể học và hiểu được viễn cảnh tương lai cũng như văn hóa của công ty này.

 

Người dịch: Nguyễn Ngọc Mai

Theo nguồn:

http://m.donga.com/3/all/20110824/39781515/2

http://live.joinsmsn.com/news/article/article.asp?total_id=5118431&ctg=1105&tm=

 

http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2011022769331[1] Nhân viên thế hệ mới là những nhân viên thuộc độ tuổi 20..(ND)


Scroll To Top