Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Khoa học


 • KẾ HOẠCH MỚI CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG HÀN QUỐC

  Các hãng hàng không Hàn Quốc đang tham dự cuộc đua nâng cấp cabin của họ. Hàng Không Hàn Quốc và Hãng hàng không Asiana đang chi những khoản tiền khổng lồ để nâng cấp cabin bằng cách tân trang lại phía bên trong của những máy bay hiện tại hoặc mua sắm các máy bay phản lực mới.

 • SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở HÀN QUỐC TỪ NĂM 1980 ĐẾN 1990

  Thập kỷ 1980 được coi là thời kỳ điều chỉnh cơ cấu và phát triển các ngành công nghiệp cần nhiều công nghệ. Các vụ tranh chấp về lao động và tiền lương thực tế tăng nhanh đã buộc các công ty phải tìm kiếm giải pháp đổi mới về công nghệ. Sự mở cửa dần dần thị trường nội địa đã buộc các công ty của Hàn Quốc thúc đẩy tiềm lực công nghệ của họ thông qua sự chuyển giao công nghệ từ nước ngoài và đầu tư cho nghiên cứu và phát triển từ công ty.

 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở HÀN QUỐC

  Cho đến nay, những biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường nước đều tập trung vào quản lý xả thải các nguồn điểm như là nguồn nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt thành phố. Đây là những nguồn thải được thu gom từ hệ thống nước thải chung và dễ dàng xử lý. Điều này được cụ thể hoá qua bảng sau:

 • HÀN QUỐC BẮT ĐẦU TRAO ĐỔI HẠN MỨC CÁCBON

  Khi sự thay đổi khí hậu đang trở thành một vấn đề toàn cầu, Hàn Quốc đang dự định thiết lập chương trình trao đổi khí cácbon của quốc gia vào năm 2008.

 • KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC THỜI KỲ NHỮNG NĂM 1960-1970

  Năm 1962, khi kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ nhất được đưa ra, mục tiêu phát triển chính là tạo nền tảng, cơ sở cho công nghiệp hoá thông qua sự phát triển các ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu và mở rộng các ngành công nghiệp nhẹ.

 • CƠ SỞ VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÍ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CỦA HÀN QUỐC

  Theo nguyên tắc người sử dụng phải trả tiền “PPP” và chiến lược chia sẻ cộng đồng, Bộ Môi trường Hàn Quốc đã tiến hành thu phí sử dụng nước ở một số vùng thượng nguồn từ năm 1999. Việc làm này được đánh giá có tác động tích cực đến thói quen sử dụng nước của người dân. Nghĩa là người dân ý thức được chi phí phải trả cho môi trường khi tiến hành sử dụng nước, từ đó nâng cao ý thức tiết kiệm nước.

 • PIN MẶT TRỜI POLIME HIỆU QUẢ TẠI HÀN QUỐC

  Ngày 13 tháng 7 năm 2007, một nhóm các nhà khoa học Seoul – Hàn Quốc tuyên bố: “Họ đã chế tạo một sản phẩm mới đó là pin mặt trời cấu tạo "tandem" (2 thành phần). Với công trình nghiên cứu này, giấc mơ về thế hệ pin mặt trời tiết kiệm, được ứng dụng rộng rãi trong các sản phẩm điện tử như máy vi tính mang trên người trở thành hiện thực.

Scroll To Top