Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Xã hội


 • CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG THAM NHŨNG

  Trong những năm gần đây, số lượng các quy định, quy phạm về chống tham nhũng đã tăng lên. Cơ chế đăng ký và công khai tài sản của viên chức chính phủ và việc ban hành đạo luật về hoàn trả tài sản thu lợi bất chính đã được xác lập và thực hiện năm 1993 nhằm ngăn chặn công chức có được tài sản thông qua các hình thức bất hợp pháp.

 • HÀN QUỐC: TỈ LỆ THẤT NGHIỆP TĂNG 3,7% TRONG THÁNG 2/2007

  Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia (National Statistical Office – NSO) thông báo ngày 14/3/2007: “Tỉ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc tăng tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 2/2007. Nguyên nhân dễ thấy là sự tăng số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường đang tìm kiếm việc làm”.

 • HÀN QUỐC XẾP HẠNG THỨ 25 TRÊN THẾ GIỚI VỀ LOGISTICS

  Hàn Quốc xếp hạng thứ 25 trên 150 quốc gia trên toàn thế giới về sự phát triển trong lĩnh vực hậu cầu. Theo Cục Hàng hải Hàn Quốc (Korea Maritime Institute) công bố ngày 14 tháng 11 năm 2007: Ngân hàng Thế giới đã xếp Hàn Quốc ở vị trí thứ 25 về Chỉ số Phát triển Hậu cần (Logistics Performance Index - LPI).

 • MỘT VÀI NÉT VỀ VÙNG PHÂN BỐ DÂN CƯ CỦA NGƯỜI HÀN QUỐC

  Khu vực hành chính của Hàn Quốc gồm 9 tỉnh, thủ đô Seoul và 5 thành phố lớn khác (kwangyuk). Sáu thành phố lớn và các tỉnh ở Hàn Quốc có vai trò giống nhau, tổng cộng 15 khu vực hành chính hình thành một thể chế thống nhất ở Hàn Quốc. Mỗi một khu vực phụ trách và tiến hành biên soạn các số liệu thống kê, đồng thời còn là trung tâm kinh tế quan trọng của cả nước .

 • HÀN QUỐC: ĐỘI NGŨ NHÀ QUẢN LÝ TRẺ

  Theo một cuộc điều tra trên website việc làm Jobs Korea: Độ tuổi trung bình của nhà quản lý hàng đầu của Hàn Quốc là 51. Website này đã thực hiện điều tra với 2.365 nhà quản lý làm việc tại 25 công ty trong số 30 công ty Hàn Quốc lớn nhất kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng. Cuộc điều tra này được xác định bởi báo cáo tài chính đã được trình lên Cục Giám sát Tài chính (Financial Supervisory Service) vào tháng 6 năm 2007.

 • CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC VỚI KẾ HOẠCH GIẢM THUẾ

  Bắt đầu từ năm 2008, những người có mức thu nhập thấp - trung bình và những người không làm thuê tại Hàn Quốc sẽ được giảm gánh nặng thuế hàng năm. Mức giảm từ 180.000 won tới 1,44 triệu won, phụ thuộc vào mức thu nhập và số thành viên trong gia đình, (1 USD = 944 won).

 • SINH VIÊN HÀN QUỐC MỚI RA TRƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN KHI TÌM KIẾM VIỆC LÀM

  Theo thống kê tại Hàn Quốc, trong số những sinh viên vừa tốt nghiệp chỉ có 48,7% có được công việc chính thức tại các công ty. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hơn một nửa sinh viên mới ra trường ở trong tình trạng không có việc làm hoặc phải làm những công việc không chính thức trên thị trường lao động.

 • NHỮNG CỐ GẮNG THÚC ĐẨY CẢI CÁCH GIÁO DỤC CỦA CHÍNH PHỦ

  Có thể thấy rằng, thúc đẩy cải cách giáo dục được các nhà hoạch định chính sách nước này quan tâm và dường như đó là mối quan tâm có tính truyền thống. Nhiều chuyên gia dự đoán cuộc cải cách giáo dục hiện nay sẽ được thúc đẩy nhanh chóng bởi có làm như vậy mới đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội.

Scroll To Top