Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC VỚI KẾ HOẠCH GIẢM THUẾ

Đăng ngày:

Cắt giảm thuế thuộc trong phần xem xét lại hệ thống thuế quốc gia và bao gồm cả việc phân loại lại các mức thu nhập. Kết quả là, người lao động ăn lương và những người không làm thuê Hàn Quốc sẽ thấy một khoản 1,13 triệu won hàng năm giảm trong nghĩa vụ thuế của mình.

Chính phủ cũng đang cắt giảm thuế thu được từ chi phí việc bán nhà, đất hoặc cao ốc 600 triệu won hoặc hơn nữa nếu chủ sở hữu giữ nhà của họ trong một thời gian dài. Chủ sở hữu lâu hơn sẽ giữ một phần của bất động sản trước khi bán chúng, khoản lớn hơn của việc cắt giảm nằm trong thuế.

Bộ Tài chính và Kinh tế cho biết: "Bộ sẽ trình dự luật cải cách tới quốc hội nhằm thiết lập một hệ thống mới vào 1/1/2008".

Nếu dự luật được thông qua, người là trụ cột duy nhất trong gia đình có thu nhập 50 triệu won mỗi năm, gia đình có 4 thành viên sẽ được giảm thuế xuống 2,61 triệu won vào năm tới. So với 2,79 triệu won năm nay, đã giảm 6,5%.

Những người không làm thuê chưa từng được khấu trừ thuế sẽ nhận được khoản khấu trừ tương tự trên chi phí y tế và chi phí giáo dục như những người làm công ăn lương.

Nếu một người không làm thuê có gia đình gồm 4 thành viên, kiếm được 30 triệu won mỗi năm sẽ nhận được một khoản khấu trừ thuế trung bình hàng năm là 7,3 triệu won như người làm công ăn lương. Sau đó, đối tượng này sẽ thấy gáng nặng thuế của họ giảm khoảng 2,5 triệu won.

Cải cách này cũng áp dụng cho thuế thừa kế. Đối với thừa kế sự nghiệp kinh doanh của gia đình cỡ vừa và nhỏ, giới hạn khấu trừ thuế sẽ tăng từ 100 triệu won đến 3 tỉ won.

Bộ trưởng Tài chính Kwon O - kyu cho biết: "Chính phủ tập trung vào việc giảm bớt gánh nặng thuế cho các gia đình có thu nhập ở mức thấp - trung bình".

Đây là thay đổi đầu tiên của việc phân chia lại mức thu nhập trong vòng 11 năm qua.

Mặc dù có lời chỉ trích rằng: "Quá muộn để phân chia lại mức thu nhập, chính phủ đã chống lại việc thay đổi chúng để tránh một sự suy giảm trong doanh thu thuế".

Bốn tháng trôi qua kể từ khi cuộc bầu cử tổng thống, cải cách thuế tại thời điểm này được coi như một động thái giúp cho cuộc bầu cử thu được nhiều phiếu ủng hộ.

Việc xem xét lại hy vọng sẽ cắt giảm 3,5 ngàn tỉ won doanh thu thuế của chính phủ từ năm 2008 đến năm 2013. Đây là lần cắt giảm lớn nhất dưới thời tổng thống Roh Moo - hyun.Thực hiện: Tống Thuỳ Linh

Nguồn: http://english.chosun.com/w21data/html/news/200708/200708230016.html

Biên tập: nhóm website

Scroll To Top