Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


HÀN QUỐC: TỈ LỆ THẤT NGHIỆP TĂNG 3,7% TRONG THÁNG 2/2007

Đăng ngày:

Theo NSO tỉ lệ thất nghiệp 3,6% trong tháng 1 đã tăng lên 3,7% trong tháng 2, trong đó tỉ lệ thất nghiệp thay đổi theo mùa vụ đã giảm từ 3,3% trong tháng 1xuống 3,2% trong tháng 2. Số người không có việc làm đã giảm 9,6% từ năm ngoái xuống còn 861.000 người trong tháng 2/2007. Trong khi tổng số người có việc làm tăng 1,2% lên 22,7 triệu người.

Theo bản báo cáo, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ đạt tăng trưởng 4,5% trong năm nay, giảm 5% so với năm 2006. Nguyên nhân là xuất khẩu chậm chạp và tiêu dùng nội địa vẫn đình trệ.

Trong 3 tháng cuối năm 2006, nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng hàng năm 4%, mức thấp nhất kể từ quý 2 năm 2005 vì tiêu dùng hộ gia đình giảm sút.

Ngân hàng Hàn Quốc ổn định tỉ lệ 4,5% vào ngày thứ 5 trong tháng thứ 7 để thúc đẩy phục hồi kinh tế với sức ép về lạm phát đã được kiểm soát.Thực hiện:Tống Thuỳ Linh

Nguồn: http://times.hankooki.com/lpage/nation/200703/kt2007031415083111950.htm

Biên tập: Nhóm website

Scroll To Top