Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Xã hội


 • CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC VỚI KẾ HOẠCH GIẢM THUẾ

  Bắt đầu từ năm 2008, những người có mức thu nhập thấp - trung bình và những người không làm thuê tại Hàn Quốc sẽ được giảm gánh nặng thuế hàng năm. Mức giảm từ 180.000 won tới 1,44 triệu won, phụ thuộc vào mức thu nhập và số thành viên trong gia đình, (1 USD = 944 won).

 • SINH VIÊN HÀN QUỐC MỚI RA TRƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN KHI TÌM KIẾM VIỆC LÀM

  Theo thống kê tại Hàn Quốc, trong số những sinh viên vừa tốt nghiệp chỉ có 48,7% có được công việc chính thức tại các công ty. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hơn một nửa sinh viên mới ra trường ở trong tình trạng không có việc làm hoặc phải làm những công việc không chính thức trên thị trường lao động.

 • NHỮNG CỐ GẮNG THÚC ĐẨY CẢI CÁCH GIÁO DỤC CỦA CHÍNH PHỦ

  Có thể thấy rằng, thúc đẩy cải cách giáo dục được các nhà hoạch định chính sách nước này quan tâm và dường như đó là mối quan tâm có tính truyền thống. Nhiều chuyên gia dự đoán cuộc cải cách giáo dục hiện nay sẽ được thúc đẩy nhanh chóng bởi có làm như vậy mới đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội.

 • 33% NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG LƯƠNG Ở HÀN QUỐC VAY NỢ NGÂN HÀNG

  Một phần ba người lao động hưởng lương ở Hàn Quốc đang vay dài hạn phải trả lãi tại các ngân hàng và tổ chức tài chính bởi họ cần nhiều tiền hơn khoản tiền lương của họ để thanh toán cho nhà ở và những sinh hoạt phí đang tăng giá rất nhanh.

Scroll To Top