Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Kinh tế


 • CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC TĂNG NGÂN SÁCH VIỆC LÀM TRONG NĂM 2014

  Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất một dự luật ngân sách nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế và việc làm bằng cách mở rộng tổng chi tiêu đến mức tối đa trong phạm vi có thể mà vẫn đảm bảo các điều kiện cơ bản cho tài chính lành mạnh.

 • NHÂN LỰC ĐA DẠNG TẠI CÁC CÔNG TY HÀN QUỐC GIA TĂNG VÀ NHIỆM VỤ CẤP BÁCH TRONG QUẢN LÝ

  Trong những năm gần đây, việc làm của các nhóm thiểu số ở Hàn Quốc bao gồm: phụ nữ, người nước ngoài và người khuyết tật đang tăng lên. Điều này dẫn tới gia tăng tính đa dạng trong nguồn nhân lực ở các công ty Hàn Quốc. Lao động nữ không những được nâng cao về trình độ học vấn và chức vụ mà còn có sự gia tăng về số lượng. Lao động nữ tại các công ty lớn có trên 500 lao động đã tăng 1,6 lần, từ 223.604 người trong năm 2001 lên 375.430 người trong năm 2010. Quy mô tuyển dụng người nước ngoài và người khuyết tật tại các doanh nghiệp trong nước cũng tăng với tốc độ nhanh.

 • OECD: HÀN QUỐC SẼ ĐẠT TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG 3,8% TRONG NĂM 2014

  Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vừa qua đã đưa ra dự báo rằng, tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc (GDP) sẽ tăng gần 4% trong năm sau. Tốc độ tăng trưởng này cao hơn cả dự báo tốc độ tăng trưởng trung bình thế giới của OECD, khoảng 3,6%.

 • NỮ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA SAMSUNG PHÁ VỠ RÀO CẢN VÔ HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC

  Đối với một đất nước có truyền thống Nho giáo, Hàn Quốc đã đi một chặng đường dài về bình đẳng giới. Cuộc thăm dò dư luận hiện nay đã chứng minh điều đó bằng việc nữ tổng thống đầu tiên được bầu vào tháng 12 -Park Geun-hye, con gái của cố tổng thống Park Chung-hee, đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu nhà nước ở Đông Bắc Á.

 • SO SÁNH GIỮA CÁC NHÀ QUẢN LÝ HÀN QUỐC VÀ MỸ (Phần 2)

  II. Đặc trưng của các nhà quản lý Hàn Quốc

  1. Học tập và đào tạo

  Học tập và đào tạo là rất quan trọng để bạn có thể biết và hiểu về văn hóa, giá trị tôn giáo, chính trị, địa lý và lịch sử Hàn Quốc. Thông qua việc học hỏi về những điều này, bạn có thể cải thiện khả năng thích ứng và tính linh hoạt của bạn với cách làm, hành vi và suy nghĩ của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Kiến thức về Hàn Quốc sẽ giúp bạn tạo ra một mối quan hệ chặt chẽ với nhân viên người Hàn Quốc.

 • SO SÁNH GIỮA CÁC NHÀ QUẢN LÝ HÀN QUỐC VÀ MỸ (Phần 1)

  I. So sánh giữa các nhà quản lý Hàn Quốc và Mỹ

  Các chủ đề chúng tôi đã lựa chọn để so sánh và đối chiếu là khả năng lãnh đạo, ra ​​quyết định và động lực thúc đẩy. Mặc dù các nhà quản lý ở Hàn Quốc và Hoa Kỳ có những vấn đề và trách nhiệm tương tự, điều quan trọng là sự khác biệt về văn hóa mách bảo họ làm cách nào để đạt được mục tiêu.

 • VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC ĐA DẠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

  Cùng với việc toàn cầu hóa xã hội, thành phần nhân viên của các doanh nghiệp đang ngày càng trở nên đa dạng hóa. Tính đa dạng đã trở thành nguyên nhân gây ra mâu thuẫn trong tổ chức nhưng lại là cội nguồn của sự sáng tạo.

 • MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (Phần 2)

  2. Quan điểm khi tiếp cận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

  Có ba phương thức tiếp cận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: thứ nhất là phương pháp tiếp cận lấy cổ đông làm trung tâm. Thứ hai là phương pháp tiếp cận với các bên liên quan mật thiết làm trung tâm. Thứ ba là phương pháp tiếp cận với các thành viên xã hội.

Scroll To Top