Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Khoa học


 • VÀI NÉT VỀ TRIỂN VỌNG CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC

  Nếu không có sự hợp tác và chuyển giao công nghệ thì một nước đang phát triển rất khó xây dựng được tiềm lực công nghệ và ngược lại cũng rất khó để sử dụng một cách hiệu quả công nghệ nhập khẩu mà không có tiềm lực công nghệ trong nước.

 • HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM NƯỚC TỪ CÁC NGUỒN RẢI RÁC Ở HÀN QUỐC

  Ô nhiễm từ các nguồn rải rác không chỉ xảy ra tại khu vực phát triển mà còn xảy ra ở mọi nơi, mọi lúc bao gồm cả vùng nông thôn, ngoại ô, nông nghiệp, trang trại, lâm nghiệp, đường xá, sông suối và vùng công nghiệp.

 • KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THỜI KỲ NHỮNG NĂM 1980, 1990

  Thập kỷ 1980 được coi là thời kỳ điều chỉnh cơ cấu và phát triển các ngành công nghiệp cần nhiều công nghệ. Các vụ tranh chấp về lao động và tiền lương thực tế tăng nhanh đã buộc các công ty phải tìm kiếm giải pháp đổi mới về công nghệ.

 • HÀN QUỐC HỢP TÁC VỚI IXAREN TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ KHÔNG GIA

  Theo Bộ Khoa học Hàn Quốc thông báo ngày 13 tháng 11 năm 2007: Hàn Quốc và Ixaren đang cố gắng phát triển hợp tác trong lĩnh vực công nghệ không gian, cùng tham gia vào chương trình nghiên cứu và phát triển cấp cao của Liên minh Châu Âu.

 • VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT GÂY Ô NHIỄM Ở HÀN QUỐC

  Hệ thống kiểm soát chất gây ô nhiễm nước (TPWL) đã góp phần quan trọng trong việc quản lí bền vững nguồn tài nguyên nước. Để xây dựng hệ thống này người ta đặt các cột đo chất lượng nước ở các địa điểm khác nhau.

 • CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT GAME HÀNG ĐẦU CỦA HÀN QUỐC HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC TRUNG QUỐC

  công ty sản xuất game hàng đầu Hàn Quốc đã nhất trí hợp tác với các công ty game hàng đầu của Trung Quốc. Theo NCSoft – hãng sản xuất game Lineage nổi tiếng: Hãng đã hình thành một chiến lược đối tác với Nasdaq-listed Shanda Interactive Entertainment - một nhà sản xuất game trực tuyến lớn nhất của Trung Quốc.

Scroll To Top