Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


HÀN QUỐC: HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ TRI THỨC

Đăng ngày:

Đề ra mục tiêu tiến tới nền kinh tế tri thức là một việc, còn việc đạt dược mục tiêu đó là một việc khác. Để đạt được mục tiêu này, người ta cần phải đổi mới hệ thống giáo dục quốc gia; kết hợp các khu vực trong nước và các khu vực nước ngoài, các khu vực hỗ trợ cho việc sử dụng và tích luỹ tri thức. Đối với vấn đề này, sự hợp tác quốc tế về KH & CN là quan trọng nhất. Hiện nay trên thế giới, nhiều quốc gia phát triển cũng như các quốc gia đang phát triển cố gắng xây dựng nền kinh tế tri thức để đối phó với các thách thức của thế kỷ 21. Thế kỷ 21 đang diễn ra được coi là thế kỷ mà vai trò của thông tin, công nghệ và tri thức chi phối trong nền kinh tế. Do bản chất của vấn đề tri thức là phát triển theo tỷ lệ nghịch với những yếu tố đích thực từ bên ngoài, quá trình toàn cầu hoá và sự hợp tác quốc tế có thể đem lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Nếu như chiến lược xây dựng nền kinh tế tri thức được thực hiện thành công ở Hàn Quốc, thì sẽ tạo được một môi trường thuận lợi để thu hút nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và thúc đẩy sự hợp tác quốc tế KH & CN trong những năm sắp tới.

Một vấn đề thực tế đặt ra là hoạt động hợp tác KH & CN của Hàn Quốc thường bị phân tán vì do nhiều bộ ngành thuộc Chính phủ thực hiện và những hoạt động này do đó không được phối hợp tốt với nhau dễ dẫn đến việc thiếu hiệu quả và thậm chí đôi lúc gây rắc rối.

Mặc dù Hàn Quốc đã xem xét lại các luật lệ liên quan đến hợp tác quốc tế về KH & CN sau cuộc khủng hoảng kinh tế nhưng vẫn còn nhiều lĩnh vực cần thảo luận. Ví dụ, sự tham gia của đối tác nước ngoài trong các chương trình công nghệ do Chính phủ tài trợ không có những luật lệ liên quan và sự khuyến khích mạnh mẽ một cách rõ ràng. Mặc dù việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đã được cải thiện và tăng cường một cách đáng kể, nhưng vẫn còn một số nước không hài lòng với thực tế trong lĩnh vực này của Hàn Quốc.

Khó khăn lớn nhất đối với việc hoàn thành các chương trình hợp tác KH & CN được dự kiến là những hạn chế về nguồn lực. Kinh phí thường xuyên không đủ. Một chiến lược thận trọng có thể giải quyết ở một mức nào đó vấn đề nguồn lực hạn chế. Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra một chiến lược phát triển nền kinh tế tri thức và các chính sách ưu tiên hợp tác KH & CN, nhưng vẫn cần nhiều hơn nữa việc tổng kết những kết quả và đánh giá triển vọng của sự phát triển trong tương lai.

Một quốc gia không thể làm mọi thứ. Sự đặc trưng về công nghệ là tinh hoa của sự hợp tác công nghệ. Do đó, một nhiệm vụ khẩn cấp là phân tích mô hình và sự tiến trình của việc phân chia lao động trong quá trình đổi mới công nghệ trên thế giới nói chung và ở khu vực châu á - Thái Bình Dương nói riêng. Trong bối cảnh này, một sự nghiên cứu hợp lý về việc triển khai một cộng đồng công nghệ ở khu vực Đông Bắc á và học tập các kinh nghiệm của công đồng công nghệ châu Âu là việc đáng quan tâm.

Tác giả: Ths. Lưu Thanh Mai, Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Biên tập: Nhóm website (đầu đề do chúng tôi đặt)

Nguồn: TCNCĐBA, 602

Scroll To Top