Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


CÁC BIỆN PHÁP CẢI TỔ NỀN KINH TẾ

Đăng ngày:

Và huyền thoại "lớn quá không thể sụp đổ được" biến mất khi nhiều trong số 30 tập đoàn lớn nhất bị bán, hợp nhất hay giải thể. Những quy định về quản lý minh bạch và có trách nhiệm đã được thực hiện và đẩy mạnh thông qua việc bổ nhiệm các giám đốc ngoài công ty, đưa các uỷ ban kiểm toán vào và bắt buộc công khai các báo cáo tài chính tổng hợp.

Việc cơ cấu lại tổ chức của các công ty làm ăn kém hiệu quả đã nhanh chóng được tiếp tục thực hiện theo đề xuất của các ngân hàng tín dụng. Ví dụ công ty Daewoo Motor và Thép Hanbo đã thu hút vốn nước ngoài thành công. Kể từ khi áp dụng chương trình được vạch ra một cách tỉ mỉ, nhiều công ty có vấn đề tài chính đã trở lại hoạt động bình thường.

Tiến độ thực hiện

+ Tổng cộng 83 công ty đã hoàn tất chương trình cải tổ

+ Đến tháng 12 - 2005, 60 công ty đã hoàn thành thắng lợi chương trình cải tổ và 19 công ty đã nhanh chóng bị giải thể.

+ Hiện nay, 4 công ty còn lại đang trong giai đoạn thực hiện chương trình này.

Tháng 9 - 2001, Đạo luật đẩy mạnh việc cơ cấu lại công ty được ban hành để tiến hành việc cơ cấu lại công ty một cách nhanh chóng và minh bạch. Ngoài ra, Hệ thống cơ cấu lại công ty thường xuyên đã hoạt động từ tháng 3- 2001, cho phép các ngân hàng chủ nợ định kỳ đánh giá rủi ro tín dụng đối với các công ty vay nợ. Luật thanh toán tài phán tổng hợp ban hành vào tháng 3 - 2005 và bắt đầu có hiệu lực vào tháng 4 - 2006.

Mục đích của việc cơ cấu lại công ty là nâng cao năng suất và tiềm năng tăng trưởng cho nền kinh tế Hàn Quốc thông qua việc xây dựng một thị trường hiệu quả và lành mạnh.

Cuộc cải cách cơ cấu công ty sẽ tiếp tục, dựa trên các nguyên tắc sau: Thứ nhất, để tập trung xây dựng một hệ thống giám sát thuận lợi nhằm nâng cao công tác quản lý và sự minh bạch trong hạch toán, cần tập trung xây dựng một hệ thống giám sát thân thiện với thị trường và lấy được lòng tin của những người tham gia thị trường. Thứ hai, phải kiên trì thực hiện việc cải cách công ty. Cần liên tục đẩy mạnh việc cơ cấu lại công ty cho tới khi sự minh bạch trong quản lý đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế.

Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự minh bạch và lành mạnh trong quản lý công ty sẽ được tiến hành và đẩy mạnh. Hệ thống giám sát quản lý trong và ngoài công ty sẽ được tăng cường bằng cách nâng cao vai trò của Uỷ ban kiểm toán, ban giám đốc, quyền lợi của các cổ đông thiểu số và ban giám đốc. Nhằm xoá bỏ tận gốc những thông lệ bất hợp pháp như gian lận bảng tổng kết tài sản và đầu cơ giá chứng khoán, các tố quyền đại diện trong thị trường chứng khoán đã được ra đời vào tháng 1/2006.

Tính hiệu lực của hệ thống kiểm tra nội bộ và bên ngoài của các công ty tư nhân sẽ được đánh giá một cách toàn diện trước khi thay thế hệ thống đầu tư chứng khoán trần hiện tại bằng một hệ thống có các quy tắc tự nguyện. Hệ thống trần này đã được đặt ra nhằm ngăn chặn lạm dụng quyền điều hành của các cổ đông quá bán.

Các biện pháp khác

Đối với các khu vực công, những tổ chức và hiệp hội thuộc khu vực này đã được sắp xếp lại và cơ cấu tổ chức cũng đã thay đổi. Các doanh nghiệp nhà nước đang dần dần được tư nhân hoá hoặc tiến hành cải cách quản lý mạnh mẽ theo định hướng kinh doanh của mình.

Để đạt được sự đồng thuận chung về các vấn đề liên quan đến lao động, ngày 6/2/1998, một Uỷ ban Ba bên gồm đại diện của người lao động, người sử dụng lao động và Chính phủ đã được thành lập. Uỷ ban này đã xây dựng được một khung gánh chịu công bằng các chi phí kinh tế và phi kinh tế và qua đó đã dành được sự đồng thuận của công chúng trong các nỗ lực cơ cấu lại.

Uỷ ban đã đạt được một thoả thuận trong đó có một số biện pháp được đề xuất nhằm củng cố sự minh bạch bị công ty chi phối. Các biện pháp này cũng sẽ làm tăng trợ cấp thất nghiệp và nâng cao tính linh hoạt của thị trường lao động.

Nhờ những nỗ lực của Uỷ ban ba bên, Đạo luật về tiêu chuẩn lao động (LSA) đã được sửa đổi nhằm tạo ra một sự linh hoạt hơn về quản lý trong việc giải quyết những vấn đề lao động. Ngoài ra, một đạo luật cho phép thành lập những công ty giới thiệu nhân lực đã có hiệu lực vào tháng 7/1998.

Điều này đã góp phần giúp các công ty nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính và tiết kiệm chi phí hơn nữa.

Chính phủ cũng đã đẩy mạnh tính linh hoạt của thị trường lao động bằng cách thực hiện nghiêm ngặt các tiêu chuẩn pháp lý đối với các cuộc đình công bất hợp pháp hay các thông lệ lao động.Thực hiện: Thu Minh

Biên tập: nhóm website

Scroll To Top