Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


ĐIỀU KIỆN VÀ THÁCH THỨC CỦA LAO ĐỘNG CAO TUỔI Ở HÀN QUỐC (Phần 2)

Đăng ngày:

Những thách thức đối với lao động cao tuổi ở Hàn Quốc

Chính phủ Hàn Quốc đã nhận thấy các vấn đề của lao động trên 50 tuổi. Để giải quyết sự bất ổn định trong việc làm, khắc phúc điều kiện nghặt nghèo khi tái tuyển dụng và những lo lắng của người cao tuổi, chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện 6 chính sách sau:

1) Chính phủ hỗ trợ lao động cao tuổi muốn tiếp tục làm việc ở nơi làm việc cũ. Trường hợp phổ biến nhất được hỗ trợ lương và tái cơ cấu hệ thống nhân sự nhằm thiết lập tuổi nghỉ hưu chính thức là từ 60 tuổi. Ví dụ, nếu một chủ sử dụng lao động triển khai hệ thống wage peak (bắt đầu cắt giảm lương dần dần khi đến một độ tuổi nhất định trước khi nghỉ hưu vài năm), chính phủ sẽ tăng mức hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ tư vấn cho tái cấu trúc hệ thống lương (dựa trên nhiệm vụ và hiệu suất).

Ngoài ra, trong một nỗ lực để giải quyết các vấn đề bất ổn lao động, người dân Hàn Quốc có thể mong chờ chế độ việc làm đa dạng hơn cho người lao động cao tuổi nhằm giúp họ tiếp tục công việc ban đầu và hỗ trợ cho doanh nghiệp nhằm tối đa sử dụng nhân lực. Thể hiện thiện chí sẵn sàng hợp tác, một số công ty đã triển khai chương trình trao đổi nguồn lực giữa các công ty lớn và công ty nhỏ. Nhân viên ở công ty lớn làm việc tại công ty nhỏ hơn để hỗ trợ trong lĩnh vực quản lý và công nghệ dựa trên kinh nghiệm và kỹ năng của họ.

 

Loại hình

Điều kiện làm việc

Thách thức

Chuẩn bị cho công việc việc suốt đời

Thiếu đánh giá về nghề nghiệp và kế hoạch cuộc đời

Triển khai chương trình kế hoạch nghề nghiệp suốt đời

Thiếu dịch vụ chuyển đổi nghề nghiệp giai đoạn nghỉ hưu

Hỗ trợ cho người sắp nghỉ hưu

Tham gia không đầy đủ như đào tạo cải thiện khả năng hướng nghiệp

Cải thiện khả năng hướng nghiệp suốt đời

Làm việc

Nghỉ hưu sớm từ 50 tuổi

Kéo dài tuổi nghỉ hưu và tái cấu trúc hệ thống nhân sự và tiền lương

Bất ổn trong công việc chính

Cải thiện ổn định việc làm thông qua đa dạng hóa việc làm

Tái tuyển dụng

Thiếu cơ hội nghề nghiệp cho các nhóm yếu thế

Mở rộng việc tạo việc làm và cơ hội thực tập

Thiếu công việc sử dụng kinh nghiệm và kỹ năng dồi dào

Mở rộng hỗ trợ chương trình nhân lực chuyên gia

Tăng cường doanh nghiệp nhỏ mới khởi nghiệp như là một kế sinh nhai

Chuyển đổi để trả lương cho lao động và hỗ trợ khởi nghiệp cho doanh nghiệp kinh tế-xã hội

Nghỉ hưu

Thiếu cơ hội hoạt động xã hội

Mở rộng cơ hội hoạt động đóng góp cho xã họi

Lo lắng của lao động cao tuổi về kế sinh nhai

Mở rộng và nâng cao hiệu quả Chương trình Hỗ trợ tài chính tạo việc làm

Thu nhập lương hưu không đủ

Cải thiện chính sách lương hưu và hệ thống lương hưu quốc gia

Củng cố cơ sở hạ tầng

Tỷ lệ tai nạn công nghiệp cao, quản lý sức khỏe thiếu chuyên nghiệp

Tạo môi trường làm việc an toàn và thân thiện đối với người cao tuổi

Thiếu thốn cơ sở hạ tầng như các cơ quan chuyên biệt

Phát triển các cơ quan hỗ trợ việc làm cho người cao tuổi

Nhận thức về tuyển dụng lao động cao tuổi còn thấp

Nâng cao nhận thức về tuyển dụng lao động cao tuổi


2) Để giải quyết các vấn đề của lao động cao tuổi trong điều kiện làm việc nghèo nàn (sau khi tuyển dụng), chính phủ Hàn Quốc đã thiết lập các hỗ trợ tuyển dụng theo nhu cầu chú trọng tới đặc điểm của người tìm việc. Cơ hội việc làm cũng được mở rộng phù hợp với lao động cao tuổi và các chuyên gia đã nghỉ hưu vốn gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm công việc. Đồng thời, chính phủ cung cấp đào tạo việc làm cho các nhóm yếu thế (sử dụng cơ sở đào tạo của các tập đoàn lớn, các trường học và trung tâm đào tạo tư nhân). Ngoài ra, để giúp đỡ các lao động cao tuổi lành nghề tìm được việc làm, các trung tâm việc làm hướng mục tiêu tới người tìm việc là người cao tuổi, phân loại theo ngành nghề, sẽ được xây dựng bao gồm hệ thống hỗ trợ việc làm và mở rộng cơ hội thực tập.

3) Đa số các lao động lớn tuổi nghỉ hưu mà không có sự chuẩn bị thích hợp, kế hoạch nghề nghiệp suốt đời, đào tạo kỹ năng hoặc các dịch vụ chuyển đổi nghề nghiệp. Điều này rất cần thiết, vì nó giúp cho người cao tuổi chuẩn bị cho giai đoạn sau của cuộc sống, có liên quan trực tiếp tới sự gia tăng tuổi thọ hiện tại. Các cơ quan chuyên môn cung cấp các chương trình miễn phí và phù hợp với người sử dụng là người cao tuổi, những người có kỹ năng và kinh nghiệm tương ứng. Hơn nữa, để hỗ trợ người về hưu trong tương lai sắp xếp cho việc nghỉ hưu thực sự, hệ thống hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp sẽ được thiết lập cùng với các chương trình đào tạo chuyên biệt nhằm cải thiện năng lực nghề nghiệp

4) Chương trình hỗ trợ tài chính Đào tạo việc làm và cơ hội làm việc khác cho nhóm yếu thế (bao gồm người cao tuổi có thu nhập thấp) sẽ được phát triển. Theo đó, không chỉ gia tăng cơ hội nghề nghiệp mà lương và thời gian làm việc cũng sẽ được tăng. Công việc cho lao động giản đơn cũng được tạo thêm, ví dụ như các công việc phù hợp với lứa tuổi và giá trị xã hội được phát triển nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và giải quyết các thách thức mà cộng đồng đang phải đối mặt.

5) Chính phủ sẽ cung cấp một ngân sách khuyến khích các chủ doanh nghiệp cải thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị thân thiện hơn với lao động cao tuổi, ngăn ngừa tai nạn công nghiệp và duy trì năng suất. Hoạt động trên thúc đẩy môi trường làm việc lành mạnh để củng cố quản lý sự an toàn và sức khỏe cho người lao động cao tuổi.

6) Hiện tại, Hàn Quốc cần nỗ lực nâng cao nhận thức của xã hội về lao động cao tuổi như biện pháp giải quyết các vấn đề già hóa dân số, hoạt động kinh tế của dân số. Một chiến dịch toàn quốc đang được xúc tiến nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi quan điểm của người dân về lao động cao tuổi: từ người nghỉ hưu và rời bỏ thị trường lao động tới các thành viên có kinh nghiệm cao, kỹ năng và tích cực trong thị trường lao động.

Chính phủ Hàn Quốc nhận thức được tầm quan trọng của các chính sách việc làm khác nhau hướng tới người cao tuổi, coi chính sách như một giải pháp cho vấn đề già hóa dân số. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đó là quan tâm tới điều kiện làm việc cho người cao tuổi. Các chính sách việc làm tương lai sẽ thúc đẩy tỷ lệ việc làm, đảm bảo cơ hội việc làm ổn định và phù hợp. Chính phủ Hàn Quốc sẽ phải tích cực nâng cao nhận thức của xã hội về lao động cao tuổi cũng như những thay đổi về mặt nhân khẩu học.

 

Tống Thùy Linh

Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Dịch từ nguồn: Yong Ju Park, “Current Conditions and Challenges for Older Korean Workers”, http://journal.aarpinternational.org/a/b/2015/04/older-korean-workers

 


Scroll To Top