Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM ĐỐI VỚI THANH NIÊN TẠI HÀN QUỐC (Phần 1)

Đăng ngày:

1. Các điều kiện về việc làm của thanh niên và một số vấn đề rủi ro thất nghiệp

Ở Hàn Quốc, thực trạng việc làm của thanh niên xấu đi chủ yếu xuất phát từ sự không phù hợp công việc, hơn là thiếu việc làm trong thị trường lao động.

­­Năm 2011, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên của Hàn Quốc (15 đến 29 tuổi) là 7,6%, trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của nam là 9,0% và nữ là 6,4%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên cao gấp 2 lần so vớ tỷ lệ thất nghiệp của quốc gia là 3,4% (tỷ lệ thất nghiệp của nam là 3,6% và tỷ lệ thất nghiệp của nữ là 3,1%). Chi tiết xin xem bảng sau:

Bảng 1. Tỷ lệ thất nghiệp và có việc làm của thanh niên Hàn Quốc (năm 2011)

 

Tỷ lệ thất nghiệp (%)

Tỷ lệ có việc làm (%)

Tổng số

Nam

Nữ

Tổng số

Nam

Nữ

Thanh niên

7,6

9,0

6,4

40,5

38,8

42,1

15-19 tuổi

10,8

12,2

9,7

6,8

5,5

8,1

20-24 tuổi

0,4

12,1

7,8

43,5

37,2

48,2

25-29 tuổi

6,5

7,7

5,0

69,7

71,6

67,8

Tất cả nhóm tuổi

3,4

3,6

3,1

59,1

70,5

48,1

Nguồn: Điều tra dân số tham gia hoạt động kinh tế, Thống kê Hàn Quốc

Tỷ lệ thất nghiệp cao của thanh nhiên không phải là vấn đề mới ở nhiều quốc gia. Tỷ lệ này của Hàn Quốc thuộc mức thấp trong số các nước OECD. Xin xem bảng dưới đây:

Bảng 2. Tỷ lệ thất nghiệp và có việc làm của thanh niên ở một số nước OECD (năm 2010)

 

Hàn Quốc

Pháp

Đức

Ý

Nhật Bản

Thụy Điển

Anh

Mỹ

Tỷ lệ thất nghiệp

8,0

17,0

9,1

20,2

8,1

18,6

14,4

15,0

Tỷ lệ có việc làm

40,3

46,6

56,9

24,5

54,0

50,4

60,8

55,0

Nguồn: Thống kê lực lượng lao động, OECD

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên của Hàn Quốc ngày nay không khác mấy so với giai đoạn đầu và giữa những năm 2000. Điều này có nghĩa là, sự thay đổi trong tỷ lệ thất nghiệp không phải là dấu hiệu thể hiện tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trở nên trầm trọng hơn trước. Hình vẽ dưới đây với cột miêu tả tỷ lệ thất nghiệp và đường màu đỏ miêu tả tỷ lệ có việc làm của thanh niên Hàn Quốc từ năm 2000 đến 2011.

Hình 1.  Tỷ lệ thất nghiệp và có việc làm của thanh niên Hàn Quốc (từ 15-29 tuổi)

CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM ĐỐI VỚI THANH NIÊN TẠI HÀN QUỐC (Phần 1)

 

Trong khi đó, tỷ lệ có việc làm của thanh niên đạt 40,5% trong năm 2011 và có sự suy giảm đáng kể từ cuối những năm 2000. Tỷ lệ có việc làm đã giảm 4,6% trong vòng 6 năm, từ 45,1% (năm 2004) xuống mức 40,5% (năm 2011), thấp hơn từ 10-20% so với các nước hàng đầu trong OECD. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ có việc làm của thanh niên Hàn Quốc đều ở mức thấp cho thấy, thanh niên chiếm phần lớn trong nhóm không tham gia hoạt động kinh tế.

Việc tiếp tục học lên cao của thanh niên Hàn Quốc với tỷ lệ lên tới 84% năm 2008 phần nào giải thích cho sự gia tăng số người không tham gia hoạt động kinh tế ở giới trẻ. Trong nhóm tuổi từ 15 đến 24, tỷ lệ sinh viên tiếp tục học tập ở Hàn Quốc cao hơn so với tỷ lệ trên ở các quốc gia khác. Nhưng ở nhóm tuổi 25 đến 29, thì tỷ lệ trên tương đối thấp. Do đó, nhìn một cách tổng thể, sự khác biệt nhỏ chỉ thể hiện khi so sánh ở cấp quốc gia. Vì vậy, việc tiếp tục học lên cao không thể được coi là nguyên nhân chính đằng sau tỷ lệ có việc làm thấp của thanh niên Hàn Quốc. Chi tiết xin xem bảng 3 dưới đây.

Bảng 3. So sánh về tỷ lệ sinh viên trong thanh niên ở một số quốc gia (năm 2008)

Đơn vị: %

 

Hàn Quốc

Pháp

Đức

Ý

Thụy Điển

Anh

Mỹ

Tổng số (thanh niên)

47,1

41,2

47,7

40,0

52,5

35,2

42,6

15-19 tuổi

88,5

85,6

88,7

82,2

86,1

72,6

80,8

20-24 tuổi

50,7

32,5

41,7

34,2

40,9

24,2

34,7

25-29 tuổi

9,8

6,2

15,4

10,2

25,5

9,5

11,9

Nguồn: Thống kê Châu Âu, OECD.

Tỷ lệ thanh niên không tham gia hoạt động kinh tế cao ở Hàn Quốc phần lớn xuất phát từ việc tồn tại số lượng lớn người thất nghiệp tiềm ẩn. Đây là “nhóm người sắp có việc làm” và họ không được coi như người thất nghiệp.

Theo cách tính toán tỷ lệ thất nghiệp của người Hàn, những người đang chuẩn bị cho các kỳ thi quốc gia hoặc tham dự các khóa học đào tạo hướng nghiệp không thuộc diện đang tìm kiếm việc làm. Do vậy, họ được phân loại vào nhóm không tham gia hoạt động kinh tế nhưng không phải là người thất nghiệp. Tỷ lệ người sắp có việc làm chiếm 8,1% tổng số thanh niên không tham gia hoạt động kinh tế. Con số trên có thể tăng đến 25% trong nhóm tuổi 25-29. Chi tiết xin xem bảng 4 dưới đây:

Bảng 4. Tỷ lệ người sắp có việc làm trong nhóm không tham gia hoạt động kinh tế

Đơn vị: %

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tổng số (thanh niên)

5,0

5,8

6,9

7,9

7,8

8,4

7,8

8,1

15-19 tuổi

0,7

0,5

0,6

0,3

0,4

0,3

0,4

0,4

20-24 tuổi

8,4

10,2

11,8

13,5

12,1

13,0

12,0

13,6

25-29 tuổi

11,7

14,0

17,9

21,0

23,6

25,5

24,4

24,7

Nguồn: Dữ liệu thô từ Điều tra dân số tham gia hoạt động kinh tế, Thống kê Hàn Quốc

 

Tống Thùy Linh, Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc

Lược dịch từ nguồn: Sookyeong Hwang (Korea Development Institute), “Improving Employability of The Marginal Groups”, Direction of Youh Employment Policy, Studies on Policies for Korea’s Social Cohesion, 4/2014.


Scroll To Top