Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


TÌM HIỂU HỢP TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA HÀN QUỐC VỚI MỸ VÀ NHẬT BẢ

Đăng ngày:

Theo phần kết của hiệp định hợp tác KH & CN giữa Mỹ và Hàn Quốc năm 1976, một loạt các dự án nghiên cứu chung giữa 2 nước cũng như việc trao đổi các kỹ sư và các nhà khoa học được thực hiện. Hiệp định này mới đây được sửa đổi vào năm 1993 và 1999, chỉ ra sự phân bổ quyền sở hữu công nghiệp và tăng cường sự bảo hộ từ sự hợp tác giữa các bên.

Trong những năm 1990 có rất nhiều chương trình hợp tác khoa học, công nghệ song phương: (1) Hàn Quốc - Mỹ: Diễn đàn KH & CN được tổ chức 2 năm 1 lần từ năm 1993 để thảo luận các vấn đề hợp tác chủ chốt hàng đầu giữa hai nước. Hai nước mong muốn thông qua diễn đàn này đẩy nhanh sự hợp tác chung giữa hai nước trong các lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ cao. (2) Uỷ ban hỗn hợp về KH & CN được tổ chức hàng năm như là một kênh chính thức của Chính phủ về hợp tác KH & CN. (3) Chương trình hợp tác đặc biệt được thực hiện để trao đổi các nhà khoa học và các kỹ sư, và thành lập các trung tâm nghiên cứu chung trên cơ sở hiệp định giữa KOSEF và NSF. Ngân sách hàng năm của chương trình này khoảng 1 triệu USD. (4) Chương trình đặc biệt về hợp tác KH & CN giữa Hàn Quốc và Mỹ nhằm thúc đẩy việc trao đổi các nhà khoa học giữa hai nước từ năm 1995. Chương trình hợp tác nghiên cứu về khoa học cơ bản được bắt đầu từ năm 1996 để cùng nhau nghiên cứu về các lĩnh vực năng lượng nguyên tử và công nghệ không gian. (5) Trung tâm hợp tác khoa học Hàn Quốc - Mỹ - một trung tâm hợp tác về KH & CN của hai nước được thành lập năm 1997 - là nơi diễn ra sự hợp tác giữa các nhà khoa học và kỹ sư của hai nước.

Thêm vào đó, Viện Kỹ thuật Massachusetts và Viện máy và nguyên liệu Hàn Quốc đã thành lập Trung tâm nghiên cứu chung giữa hai bên với một kế hoạch đầu tư chung trị giá 14,8 triệu USD trong 10 năm tới.

Về việc hợp tác trực tiếp giữa các khu vực tư nhân, hai nước đã thành lập quỹ hợp tác công nghệ công nghiệp Hàn Quốc - Mỹ.

2. Với Nhật Bản

Trong thời kỳ từ năm 1965 cho tới thập kỷ 1970, Nhật Bản đã đưa ra sáng kiến hợp tác KH & CN Nhật Bản - Hàn Quốc, chủ yếu là trao đổi các nhà khoa học và các nhà kỹ thuật. Tuy nhiên, vào năm 1985 khi hai nước có hiệp định hợp tác KH & CN, Uỷ ban hợp tác KH & CN Hàn Quốc - Nhật Bản bao gồm các quan chức chính phủ được thành lập và kể từ đó, hàng năm các dự án chung về nghiên cứu và phát triển trên nhiều lĩnh vực đã được chính phủ hai nước lựa chọn và tài trợ. Uỷ ban này đã tổ chức diễn đàn KH & CN Hàn Quốc - Nhật Bản lần đầu tiên vào năm 1999. Uỷ ban này đã tiến hành các công việc chuẩn bị chung giữa hai nước cho dự án nghiên cứu chất xám con người.

Đồng thời, Uỷ ban hỗn hợp về nghiên cứu khoa học cơ bản giữa hai nước- nơi mà tổ chức hội nghị hàng năm, đóng vai trò quan trọng nhất trong việc thúc đẩy hợp tác khoa học cơ bản song phương cũng được thành lập.

Thêm vào đó, các chương trình hợp tác giữa các tỉnh của hai nước bắt đầu vào năm 1995. Bảy khoản mục cho nghiên cứu chung giữa hai nước đ• được xác định và 5 trong số này đã được hoàn thành.

ở cấp khu vực tư nhân, 2 nước đã lập ra quỹ hợp tác công nghệ công nghiệp và quỹ này đã giúp thực hiện nhiều dự án quan trọng.Tác giả: Th.s. Lưu Thanh Mai, Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Biên tập: nhóm website (Đầu đề do chúng tôi đặt)

Nguồn: TCNCĐBA, 602

Scroll To Top