Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


HÀN QUỐC TIẾN TỚI TRỞ THÀNH QUỐC GIA TIÊN TIẾN

Đăng ngày:

Hàn Quốc đang hướng tới thực sự trở thành quốc gia tiên tiến bằng cách khai thác sức mạnh quốc gia dựa trên kinh nghiệm của mình trong việc đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và thực hiện dân chủ. Đất nước này đã trải qua hiện đại hóa và dân chủ hóa để trở thành nước tiên tiến. Trong giai đoạn đầu của sự phát triển công nghiệp trong những năm 1960, khẩu hiệu quốc gia của Hàn Quốc là “Trở thành một nước phát triển”. Hiện Chính phủ nước này vẫn đang tiếp tục thực hiện mục tiêu. Tuy nhiên,  những gì cần thiết bây giờ là một sự đồng thuận về định hướng về sự tiên tiến và chiến lược hệ thống dựa trên sức mạnh của quốc gia.

Nhìn chung, một số nỗ lực của Hàn Quốc trở thành nước tiên tiến đã trở thành hiện thực. Hàn Quốc thoát khỏi tình trạng của một nước đang phát triển bằng cách tham gia OECD vào giữa những năm 1990 và trở thành nền kinh tế đứng thứ 15 trên thế giới với GDP đạt 930 tỷ USD. Vai trò toàn cầu của quốc gia cũng được nâng cao khi khi Seoul tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 năm 2010.

Mặc dù quốc gia đã đạt được nhiều thành tựu trong một khoảng thời gian ngắn nhưng phần lớn người Hàn Quốc nghĩ rằng, hành trình để trở thành một quốc gia tiên tiến vẫn tiếp tục. Theo một cuộc khảo sát ý kiến năm 2010 ​​của Viện Nghiên cứu Kinh tế Samsung về quốc gia phát triển, chỉ có 8,9% số người được hỏi nói rằng Hàn Quốc là một quốc gia tiên tiến. Trong khi đó, 2/3 số người cho rằng cần thêm thời gian, trung bình trên 7,7 năm để hoàn tất mục tiêu trên.  Xin xem bảng cụ thể dưới đây:

Thời gian cần thiết cho Hàn Quốc để trở thành nước phát triển

Trả lời

Đã trở thành nước phát triển

1 năm

2 năm

5 năm

10 năm

15 năm

20 năm

25 năm

30 năm

Không thể

Tỷ lệ (%)

8,9

1,5

9,5

29,0

38,3

3,9

4,1

0,3

1,2

3,3

Nguồn: Viện Nghiên cứu Kinh tế Samsung (2010), “Khảo sát hành vi của người tiêu dùng dựa trên ý kiến công chúng về quốc gia phát triển”.

Thông qua cuộc khảo sát này, số người Hàn Quốc sẵn sàng chịu đựng các bất tiện để trở thành quốc gia phát triển là 7,8 năm. Khoảng 1/4 số người được hỏi (25,8%) nói rằng, họ sẽ phải chịu đựng sự bất tiện vô thời hạn. Xem xét sự mong đợi của công chúng và ý chí mạnh mẽ để trở thành quốc gia tiên tiến, có thể kết luận rằng, thời gian để trở thành quốc gia tiên tiến gần nhất là năm 2018. Xin xem bảng dưới đây:

Trả lời

Không sẵn sàng

1 năm

3 năm

5 năm

10 năm

15 năm

20 năm

30 năm

45 năm

Tỷ lệ (%)

13,7

8,4

20,9

18,3

25,2

0,6

0,6

8,5

3,8

Nguồn: tương tự như trên

Khi xem xét câu trả lời của số dân hoạt động kinh tế ở độ tuổi từ 20-49, thời gian trở thành nước tiên tiến là 9 năm, thể hiện một ý chí mạnh mẽ hơn cho một quốc gia phát triển.

Giả sử rằng đa số người dân Hàn Quốc sẵn sàng chịu đựng các bất tiện trong một thời gian thì chính phủ Hàn Quốc cần phải thúc đẩy các nguồn lực đứng sau quốc gia tiên tiến. Trước tiên, chính phủ cần xây dựng các khái niệm về quốc gia tiên tiến có thể đạt được sự đồng thuận cao. Tiếp theo là bắt tay vào việc tăng cường một hệ thống chiến lược trở thành nước tiên tiến. Một điều kiện bắt buộc là Chính phủ phải xem xét và nhận thức được mức độ tiên tiến của quốc gia trong khi đề ra chiến lược có thể thúc đẩy sự sẵn sàng của toàn thể nhân dân.

 

Tống Thùy Linh lược dịch

Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc

Nguồn: How Advanced is Korea?,  KIM SUN-BIN, 2010, Samsung Economic Research Institute
Scroll To Top