Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


Ở HÀN QUỐC, CỨ 11 NGƯỜI TRÊN 65 TUỔI CÓ 1 NGƯỜI MẮC BỆNH ALZHEIMER

Đăng ngày:

Theo thông báo ngày 18/04 của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, năm 2008, ở nước này có 8,4% người cao tuổi mắc bệnh Alzheimer (chứng sa sút trí tuệ) và đến năm nay, con số này tăng lên thành 9,1%. Ước tính năm 2012, số người già mắc bệnh Alzheimer là 520.000 người và số bệnh nhân mắc bệnh này sẽ tăng lên nhanh chóng do tình trạng già hóa dân số (ước tính năm 2020 có khoảng 750.000 bệnh nhân và năm 2030 là 1.130.000 bệnh nhân).  Tuy nhiên, hiện tại, chỉ có không quá 47% người già mắc bệnh Alzheimer nhận được sự chăm sóc và điều trị y tế thích hợp.

Vì vậy, Bộ Y tế và Phúc lợi đã công bố: “Tất cả những người trên 60 tuổi sẽ được kiểm tra bệnh Alzheimer miễn phí tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Sau đó, những bệnh nhân bị chuẩn đoán mắc bệnh Alzheimer sẽ được hỗ trợ phí điều trị là 30.000 won/tháng. Đồng thời, cũng trong năm nay, Bộ sẽ chỉ định 7 bệnh viện thực hiện Chương trình phục hồi chức năng nhận thức (miễn phí) cho người dân”.

Lương Hồng Hạnh

 

Nguồn: http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2012/04/18/2012041801596.html

(18/04/2012)


Scroll To Top