Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


OECD TIN TƯỞNG VÀO TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH XANH CỦA HÀN QUỐC

Đăng ngày:

Ngày 27 tháng 4 năm 2012, Tổng Giám đốc OECD Jose Angel Gurria Trevino đã tổ chức một cuộc họp báo tại Viện Nghiên cứu Hàn Quốc (Hàn Quốc) về vấn đề định cư (Korea Research Institute for Human Settlements - KRIHS), nơi ông đã công bố Đánh giá chính sách đô thị (Urban Policy Review) OECD  của Hàn Quốc năm 2012, đánh giá phương pháp tiếp cận của Hàn Quốc  nhằm phát triển đô thị bền vững và các chính sách quốc gia về phát triển đô thị trong ba năm qua.

Báo cáo này nêu rằng, các chính sách xanh, chẳng hạn như Dự án phục hồi bốn con sông lớn và các dự án liên quan đến đường sắt cao tốc của Hàn Quốc đã cho phép quốc gia này trở thành quốc gia vượt qua khủng hoảng tài chính toàn cầu nhanh nhất.

Bản báo cáo cũng nêu nhận xét rằng, Hàn Quốc là quốc gia thành viên OECD đầu tiên giới thiệu Chính sách tăng trưởng xanh toàn diện và Thỏa thuận Xanh mới (Green New Deal), đã được tích hợp như là chiến lược tăng trưởng xanh và giúp nền kinh tế của quốc gia này phục hồi kể từ đầu năm 2009.

Báo cáo cho biết "Mức độ đô thị hóa tại Hàn Quốc đã phát triển rất nhanh chóng " và "GDP của Hàn Quốc đã tăng mạnh, gần 16 lần từ năm 1970 đến năm 2009".

Trước đó, Tổng Giám đốc Jose Angel Gurria Trevino cũng tiết lộ về khảo sát kinh tế Hàn Quốc năm 2012 của OECD vào ngày 26 tháng 4. Báo cáo này dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2012 ở mức 3,5%, thấp hơn so với dự báo trước đó.

Ngài Jose Angel Gurria Trevino cho biết: "Hàn Quốc đã thành công trong việc vượt qua một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trước đó". "Mặc dù một cuộc khủng hoảng toàn cầu lại tiếp tục xảy ra một lần nữa, nhưng Hàn Quốc là một đất nước có đủ khả năng để ứng phó với cuộc khủng hoảng này". Ông cũng cho biết: “Hàn Quốc có một nền kinh tế mở, thương mại quốc tế là cần thiết để phát triển kinh tế của nước này ... Chúng tôi đã thực hiện sửa đổi theo chiều hướng đi xuống trong các dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc do nền kinh tế thế giới đã trở nên tồi tệ hơn dự báo, vẫn chưa có dự báo tăng trưởng kinh tế nào là tin tốt”.

Nhìn chung, báo cáo này ca ngợi nền kinh tế Hàn Quốc "mặc dù nền kinh tế thế giới ở trong tình trạng suy thoái nghiêm trọng nhưng Hàn Quốc vẫn có khả năng phát triển thông qua việc mở rộng chi tiêu chính phủ và nới lỏng chính sách tài chính của mình".

Báo cáo kết luận rằng nền kinh tế Hàn Quốc sẽ phát triển thành công thông qua các chính sách tăng trưởng xanh, đạt được tầm nhìn tăng trưởng xanh ít Carbon, đề xuất sửa đổi kế hoạch thương mại phát thải như là một nhiệm vụ ưu tiên.

Kết quả khảo sát kinh tế của OECD là một báo cáo của OECD được đưa ra 18 tháng một lần về các quốc gia thành viên OECD và đánh giá chính sách đô thị OECD của Hàn Quốc năm 2012 là một báo cáo đặc biệt được nghiên cứu phối hợp giữa OECD với chính phủ Hàn Quốc nhằm đánh giá các chính sách phát triển đô thị của Hàn Quốc.

Thực hiện: Hà Hậu

Nguồn: http://www.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=100231&pageIndex=1


Scroll To Top