Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


HÀN QUỐC VÀ ODA CHO TÍN DỤNG ƯU ĐÃI Ở VIỆT NAM

Đăng ngày:

EDCF phát triển rất nhiều dạng cho vay ưu đãi như cho vay dự án, vay đầu tư trang thiết bị, vay hai bước (cho Chính phủ vay sau đó Chính phủ có thể cho vay lại), vay hàng hoá và vay chuẩn bị dự án (nghiên cứu khả thi và thiết kế chi tiết). Mức lãi suất cho vay từ 1% cho đến 5% hàng năm với thời hạn tối đa là 30 năm, với thời hạn ưu đãi lên tới 10 năm. Thời hạn cho vay có thể được điều chỉnh theo tình hình phát triển kinh tế và mức thu nhập của bình quân đầu người của nước nhận viện trợ.

Đến nay, Chính phủ Hàn Quốc đó cấp 148 triệu USD tớn dụng ưu đãi cho Việt Nam, với 05 dự án:

+ Nâng cấp quốc 18 đoạn Chí Linh - Biểu Nghi (24 triệu USD): Dự án đó được hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 10/1998;

+ Lắp đặt đuôi hơi cho nhà máy điện Bà Rịa (50 triệu USD): Dự án đó hoàn tất thỏng 6/2002;

+ Xây dựng nhà máy nước Thiện Tân công suất 100.000 m3/ngày (26 triệu USD): Dự án đang ở giai đoạn xây dựng, dự kiến sẽ hoàn tất tháng 6/2003;

+ Lắp đặt dây chuyền sản xuất 5 loại vác xin (28,46 triệu USD): Nhà thầu đang chuẩn bị để bắt tay vào thi công;

+ Quản lý và xử lý chất thải rắn tại Hải Phòng (20 triệu USD): Hiệp định tín dụng đó ký trong tháng 01/2002. Hiện Ban quản lý dự án đang chờ Ngân hàng Xuất Nhập khẩu của Hàn Quốc phê duyệt hồ sơ mời thầu.Thực hiện: Hải Thanh

Biên tập: nhóm website

Nguồn: TVĐBA

Scroll To Top