Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


QUY MÔ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG FDI CỦA HÀN QUỐC VÀO VIỆT NAM

Đăng ngày:

Năm 1993, Hàn Quốc đã được nâng lên vị trí thứ 3 với 30 dự án và 508.500.000USD tổng vốn đầu tư, tăng gần 4 lần so với năm 1992 nhưng vẫn xếp sau Đài Loan và Hồng Kông về số dự án. Vị trí này vẫn được duy trì trong suốt 2 năm 1994 và 1995 song vị trí về số vốn đầu tư tăng rõ rệt hàng năm. Năm 1994 Hàn Quốc xếp thứ 6 trên tổng số 54 nước và lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Năm 1995, với số vốn đầu tư (656,8 triệu USD) tăng gần gấp đôi so với năm 1994 đã đưa Hàn Quốc lên vị trí thứ 4 sau Đài Loan (1.214 triệu USD), Nhật Bản (1.188 triệu USD) và Mỹ (830 triệu USD). Riêng 6 tháng đầu năm 1996 Hàn Quốc vượt lên đứng đầu với tổng số trên 30 dự án và 714.468.100USD. Tính đến tháng 6/1997 Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam tổng số là 206 dự án với số vốn đăng ký là trên 2.363.548.252USD. Cho đến hết tháng 4/1999 Hàn Quốc đang có 231 dự án được cấp giấy phép đầu tư tại Việt Nam và còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 3.450 triệu USD, đứng thứ 4 trong số các nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam.

Tính đến tháng 3 năm 2004, Hàn Quốc đó đầu tư vào Việt Nam tất cả 697 dự án với tổng số vốn đăng ký là 4,311 tỷ USD. Tớnh bỡnh quõn mỗi năm Hàn Quốc đầu tư 49,78 dự án với mức vốn đăng ký 307,972 triệu USD. Nhỡn chung phần lớn cỏc dự ỏn đều có qui mô vừa và nhỏ, vốn trung bỡnh cho một dự ỏn đạt mức 6,186 triệu USD.

FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam (1991-3/2004)Nguồn: Cục đầu tư nước ngoài - Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Xét một cách tổng quát, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam kể từ 1992 đến nay có xu hướng tăng lên và tăng mạnh nhất là từ năm 1993 đến năm 1996. Trong khoảng thời gian này, có những năm đầu tư của Hàn Quốc dẫn đầu cả về số lượng dự án lẫn vốn đầu tư và luôn nằm trong số 10 nước và vùng lónh thổ có số dự án và vốn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Tuy nhiờn, nhịp độ đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam có xu hướng giảm dần kể từ năm 1997 đến năm 2000, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á bắt đầu từ năm 1997, các công ty của Hàn Quốc gặp khó khăn, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam bị giảm sút mạnh, nhất là các năm 1998, 1999. Kể từ năm 2000 đến tháng 3 năm 2004, cùng với quá trỡnh phục hồi của kinh tế Hàn Quốc, tỡnh hỡnh đó cú những chuyển biến tốt hơn. Đầu tư của các công ty Hàn Quốc vào Việt Nam đó dần lấy lại được nhịp độ trước đây, mà đỉnh cao là năm 2002 với 149 dự án với tổng số vốn đăng ký là 289,5 triệu USD.

Thực hiện: Quang Minh

Biên tập: nhóm website

Nguồn: TVĐBA

Scroll To Top