Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


KHÁI QUÁT VỀ ODA VÀ FDI HÀN QUỐC Ở VIỆT NAM

Đăng ngày:

Về hợp tác đầu tư, Hàn Quốc là một trong những nước đầu tư trực tiếp nhiều nhất vào Việt Nam (tính đến tháng 3/2004, Hàn Quốc đó cú tổng cộng 697 dự ỏn với tổng số vốn 4,311 tỷ USD). Mặc dự từ cuối năm 1997, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam bị giảm sút do khủng hoảng kinh tế nhưng hiện nay đang có dấu hiệu phục hồi trở lại. Năm 2002 Hàn Quốc đứng thứ 2 về đầu tư vào Việt Nam với 150 dự án, tổng số vốn là 267,29 triệu USD.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì Việt Nam là nước nhận đầu tư từ Hàn Quốc lớn thứ hai sau Trung Quốc. Các lĩnh vực đầu tư được mở rộng và đa dạng hoá từ hàng dệt may, quần áo, giầy dép, túi xách, … đến các thiết bị chiếu sáng, dược phẩm, và đồ dùng nhà bếp, …. Hiện nay FDI của Hàn Quốc đang được triển khai sang một số lĩnh vực khác như công nghệ thông tin, chế biến hải sản và sản phẩm nông nghiệp, máy móc xây dựng và các lĩnh vực cần nhiều vốn đầu tư.

Về viện trợ phát triển chính thức, năm 1994 Văn phòng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã được thành lập và đặt trong Đại sứ quán Hàn Quốc ở Việt Nam. KOICA là cơ quan đại diện của Hàn Quốc phụ trách các vấn đề về viện trợ không hoàn lại và hợp tác kỹ thuật cho các nước đang phát triển dưới dạng tài trợ các dự án, nghiên cứu phát triển, cung cấp thiết bị, đào tạo, gửi chuyên gia và tình nguyện viên đến các nước. Kể từ khi thiết lập KOICA ở Việt Nam, ODA của Hàn Quốc cho Việt Nam đã tăng lên một cách đáng kể từ 0,3 triệu USD năm 1992 lên 3,64 triệu USD năm 1997. Năm 1997 Việt Nam trở thành nước đứng thứ hai trong số những nước nhận viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc.

Hàn Quốc dành cho Việt Nam 148 triệu USD tín dụng ưu đói từ Quỹ Viện trợ phỏt triển (EDCF) và 42 triệu USD viện trợ khụng hoàn lại, thiết thực gúp phần vào sự phỏt triển và đổi mới kinh tế của Việt Nam. Đến nay, đó cú hơn một nghỡn người Việt Nam tham gia các chương trỡnh đào tạo khác nhau ở Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc đó cử hơn 30 chuyên gia và 102 tỡnh nguyện viờn sang giỳp Việt Nam trờn nhiều lĩnh vực. Việt Nam đó đưa 47 ngàn lượt người sang làm việc tại Hàn Quốc, chiếm khoảng 30% tổng số lao động gửi đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, những dự án đầu tư của Hàn Quốc ở Việt Nam đó tạo ra hàng trăm nghỡn việc làm cho người lao động Việt Nam.

Thực hiện: Quang Minh

Biên tập: nhóm website

Nguồn: TVĐBA

Scroll To Top