Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


SỐ NGƯỜI HÀN QUỐC CÓ THU NHẬP CAO TĂNG

Đăng ngày:

Bộ Tài chính và Kinh tế nước này cho biết: Số người Hàn Quốc có thu nhập cao đã tăng từ khoảng 7.000 người trong năm 1996 lên tới 53.000 người trong năm 2005. Con số này chiếm khoảng 0,1% số dân gần đạt tới 50 triệu người.

Số người lọt vào hàng thu nhập ở mức giữa, kiếm được từ 40 triệu won đến 80 triệu won mỗi năm, đã tăng gấp 5 lần so với thời kỳ trước, lên tới 261.000 người.

Theo Bộ Tài chính: Xu hướng này thể hiện sự tăng lên sức mua sắm của người Hàn Quốc. Ngược lại, số người Hàn Quốc rơi vào hàng thu nhập thấp đã giảm nhỏ hơn 10 triệu won mỗi năm, đã giảm gần 2 triệu người xuống hơn 3 triệu người.Thực hiện: Tống Thuỳ Linh

Biên tập: nhóm website

Nguồn: http://english.chosun.com/w21data/html/news/200711/200711070003.html

Scroll To Top