Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


HỌC SINH HÀN QUỐC ĐỨNG THỨ 3 TRONG KỲ THI TRÌNH ĐỘ TOÁN HỌC VÀ KHOA HỌC THẾ GIỚI

Đăng ngày:

Cuộc điều tra đã nghiên cứu trình độ của học sinh lớp tám trên toàn thế giới và phân loại năng lực của các em trong một số môn học như “cơ bản”, “thành thạo” hoặc “nâng cao”. Khoảng 65% học sinh lớp 8 Hàn Quốc đã được xếp loại thành thạo trong môn toán và 45% em được xếp loại tương tự trong môn khoa học. Học sinh Hàn Quốc đã có tiến bộ đáng kể về trình độ ở cả hai môn học so với trước đây.

Mục đích của cuộc điều tra này là so sánh kỹ năng toán học và khoa học giữa học sinh lớp 8 ở Mỹ với các bạn đồng lứa ở 45 quốc gia trên toàn thế giới. Học sinh Singapo dẫn đầu ở cả môn toán học và khoa học. Các em đến từ Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Nhật Bản đứng trong tốp 5 dẫn đầu trong cả 2 môn. Học sinh Mỹ giành được vị trí ở giữa trong bảng xếp hạng, cùng với Hà Lan và Hungary.

Cuộc điều tra dựa trên cơ sở của dữ liệu được thu thập từ năm 2005 đến năm 2007 của Cuộc Khảo thí Quốc gia về Tiến bộ giáo dục của Mỹ (National Assessment of Educational Progress) và Các Xu hướng trong Việc học Toán và Khoa học Quốc tế cho các quốc gia khác (Trends in International Mathematics and Science Study).



Thực hiện: Tống Thùy Linh

Biên tập: nhóm website

Nguồn: http://english.chosun.com/w21data/html/news/200711/200711150008.html

Scroll To Top