Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HÀN QUỐC

Đăng ngày:

Khan hiếm khoảng trống ở Hàn Quốc, đặc biệt là thủ đô Seoul và các thành phố đô thị khác đã dẫn đến giá đất đai và nhà cửa tăng chóng mặt. Một mảnh đất ở khu đô thị là cả một gia sản lớn, đồng thời đó là căn cứ phân phối thu nhập. Việc khan hiếm đất ở các thành phố lớn không những dẫn đến tình trạng khan hiếm đất đai trên toàn lãnh thổ mà còn gây ra không biết bao nhiêu khó khăn cho các nhà hoạch định chính sách và dân thường về nhà cửa và môi trường ở Hàn Quốc. Bên cạnh đó, chính sách sử dụng đất đai của Hàn Quốc không còn phù hợp nữa là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Bắt đầu từ những năm đầu thập kỷ 60, chính sách nông nghiệp của Hàn Quốc tập trung tăng sản xuất lúa gạo nhằm đạt mục tiêu tự cung, tự cấp. Một mặt, chính phủ mở rộng những cánh đồng lúa bằng các biện pháp khai hoang, canh tác và cải tạo, biến những cánh đồng khô thành những cánh đồng lúa. Mặt khác gần đây bằng biện pháp quy hoạch “diện tích đất trồng trọt tuyệt đối” và “diện tích đất trồng trọt tương đối” chính phủ Hàn Quốc ngăn cấm biến đất trồng trọt thành đất phi nông nghiệp hay được sử dụng xây dựng các khu đô thị. Nghiêm cấm sử dung những cánh đồng lúa thuộc phạm vi diện tích đất trồng trọt tuyệt đối cho mục đích phi nông nghiệp. Còn đối với diện tích đất trồng trọt tương đối có thể được dùng cho các mục đích khác tùy thuộc vào chính quyền địa phương. Song được quy định rất chặt. Nhờ đó, từ năm 1970 đến 1983, diện tích những cánh đồng lúa được cải thiện đáng kể mặc dù các khu đô thị không ngừng phát triển và mở rộng.

Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại những vụ buôn bán lớn đất nông nghiệp ở các khu đô thị. 24,2% diện tích các khu đô thị là đất trồng trọt. Như đã đề cập ở trên địa hình Hàn Quốc chủ yếu là đồi núi nên 55,5% diện tích ở các khu đô thị là rừng và đồi núi. Chỉ còn khoảng gần 10% diện tích ở các khu đô thị được phép sử dụng cho các mục đích đô thị. Năm 1973,chính phủ Hàn Quốc phát động và lập hệ thống vành đai nhằm ngăn chặn sự bành trướng không gian của các thành phố lớn song trên thực tế, tình hình khan hiếm đất đai ngày càng thêm trầm trọng, 86% dân Hàn sinh sống trên một diện tích chỉ chiếm 2,3% diện tích đất đai cả nước (1).

Thực hiện: Diệu Linh

Biên tập: nhóm website

(1) Dân số đô thị ở đây bao gồm dân số của khu vực đô thị với số dân ít hơn 20.000 người. Vì vậy, nó lớn hơn con số tương tự trong Bảng 2.4.

Scroll To Top