Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Xã hội


  • 33% NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG LƯƠNG Ở HÀN QUỐC VAY NỢ NGÂN HÀNG

    Một phần ba người lao động hưởng lương ở Hàn Quốc đang vay dài hạn phải trả lãi tại các ngân hàng và tổ chức tài chính bởi họ cần nhiều tiền hơn khoản tiền lương của họ để thanh toán cho nhà ở và những sinh hoạt phí đang tăng giá rất nhanh.

Scroll To Top