Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

CHÍNH TRỊ

TÌNH HÌNH THIẾU LƯƠNG THỰC CỦA TRIỀU TIÊN HIỆN NAY

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG QUAN ĐIỂM CỦA TRIỀU TIÊN ĐỐI VỚI HÀN QUỐC

Mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tiếp tục căng thẳng, trong bối cảnh gần đây Triều Tiên có những thay đổi trong quan điểm đối với Hàn Quốc. Triều Tiên đã bỏ mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc, tiến hành sửa đổi một số nội dung trong Hiến pháp liên quan tới vấn đề hòa giải với Seoul; xác định Hàn Quốc là “kẻ thù chính”; bên cạnh đó còn phá huỷ tượng đài thống nhất quốc gia, hủy bỏ mọi hợp tác kinh tế với Hàn Quốc; đồng thời đóng cửa một loạt cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều.... Động thái này từ phía Triều Tiên cho thấy cánh cửa đối thoại liên Triều dường như bị khép lại, mở đường cho những quyết định cứng rắn hơn nữa của Triều Tiên đối với Hàn Quốc trong tương lai.

XÃ HỘI

TỶ LỆ SINH THẤP VÀ NỖ LỰC ĐỐI PHÓ CỦA HÀN QUỐC

Hàn Quốc hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp kỷ lục trên thế giới. So với nhiều nước phát triển khác, sự thay đổi tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc có những nét rất đặc thù. Từ chỗ mỗi cặp vợ chồng thường có từ 4 đến 6 con trong những năm 1960, đến nay tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc đã giảm xống mức thấp nhất chưa từng có trong lịch sử. Cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của Hàn Quốc đã trở thành rủi ro hàng đầu đối với tăng trưởng kinh tế và hệ thống phúc lợi xã hội. Bài viết này trên cơ sở đi sâu tìm hiểu thực trạng tỷ lệ sinh thấp hiện nay ở Hàn Quốc, các nguy cơ phải đối diện và nỗ lực của chính phủ để đối phó với tình trạng trên.

Scroll To Top