Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

CHÍNH TRỊ

ĐẶC KHU KINH TẾ RASON CỦA TRIỀU TIÊN: NHỮNG ĐIỂM MỚI VÀ THÁCH THỨC

NHỮNG THAY ĐỔI CỦA BỘ AN TOÀN HÀNH CHÍNH HÀN QUỐC GẦN ĐÂY

Năm 2017, Bộ An toàn Hành chính Hàn Quốc (Ministry of the Interior and Safety – MOIS, tên tiếng Hàn 행정안전부) được thành lập. Hiện tại, MOIS là cơ quan có nhiều chức năng, nhiệm vụ tương ứng với Bộ Nội vụ ở Việt Nam. Quá trình hình thành và thay đổi của cơ quan này bắt đầu từ năm 1948, trải qua nhiều lần sáp nhập, thay đổi chức năng và nhiệm vụ. Cụ thể, MOIS chịu trách nhiệm về các công việc chung của Hội đồng Nhà nước, ban hành các luật và quy định, tổ chức chính phủ và số lượng quan chức theo quy định, đổi mới chính phủ, hiệu quả hành chính, chính phủ điện tử

XÃ HỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA HÀN QUỐC ĐỐI VỚI NẠN BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Bạo lực học đường là một trong những vấn đề gây ra nỗi lo sợ, ám ảnh cho xã hội, đặc biệt là các em trong độ tuổi đến trường, gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của các em trong môi trường học đường. Bạo lực học đường là hành vi ngược đãi, đánh đập, bạo hành làm tổn hại đến sức khỏe, thân thể, sỉ nhục, lăng mạ đến danh dự và nhân phẩm, tẩy chay, cô lập, ruồng rẫy và những hành động gây ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn học trong các tổ chức, cơ sở giáo dục

Scroll To Top