Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


QUAN HỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC TRÊN MỘT VÀI LĨNH VỰC

Đăng ngày:
1. Những hiệp định song phương chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Dưới đây là những hiệp định song phương chủ yếu được ký kết giữa hai nước

Hàn Quốc và Việt Nam

với mục tiêu chung là tăng cường lợi ích kinh tế cũng như giao lưu văn hoá cho

cả hai bên và tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động hợp tác song phương

• Hiệp ước hợp tác kinh

tế / kỹ thuật (02/1993)

• Hiệp định thương mại,

Hiệp định hàng không

• Hiệp định bảo đảm đầu tư

(05/1993)

• Hiệp ước chống đánh

thuế trùng (05/1994)

• Hiệp ước về trao đổi văn

hoá (08/1994)

• Hiệp ước và hợp tác về hợp tác hải quan (03/1995)

• Hiệp ước về khoa học và

công nghệ và Hiệp ước hảng hải (04/1995)

• Bản ghi nhớ về thông

tin và hợp tác (09/1995)

• Hiệp định về trao đổi

thể dục thể thao (11/1996)

• Hiệp định về năng lượng

hạt nhân (11/1996)

• Hiệp định về miễn visa

cho các nhà ngoại giao và những người mang hộ chiếu công vụ (12/1998)

• Hiệp định về du lịch

(08/2002)

• Hiệp định hợp tác kinh

doanh giữa các cơ quan kiểm tra thuỷ sản (07/2000)

• Hiệp định hợp tác kinh

doanh giữa các cơ quan kiểm dịch động vật (02/2002)

• Bản ghi nhớ về hợp tác

trong lĩnh vực xây dựng (07/2002)

3. Trao đổi nguồn nhân lực (tính đến tháng 9 năm 2004)

Trong một vài năm gần đây, số người Hàn Quốc làm việc ở Việt Nam có tăng

lên, tập trung nhiều ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh .

Tuy nhiên thành phố Hồ Chí Minh là lựa chọn số một bởi ở đây tập trung số lượng

lớn các công ty Hàn Quốc. Ví dụ: Hà Nội và các tỉnh lân cận: khoảng 1.200 người;

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận: khoảng 12.000 người.

Người dân Hàn Quốc cư trú tại Việt Nam đang gia tăng, bao gồm những người

làm việc tại các công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, cùng với gia đình

của họ và sinh viên.

Việt Nam

cũng đã gửi một số lượng lớn tu nghiệp sinh sang học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Đây là một nguồn lao động có kỹ năng bổ sung cho đội ngũ lao động ở nước ta khi

họ trở lại Việt Nam.

Cho dù có một số vấn đề nảy sinh, như lao động phá vỡ hợp đồng, bỏ trốn không

chịu về nước... song việc gia tăng số tu nghiệp sinh từ nước ta sang Hàn Quốc

trong những năm gần đây cho thấy cả hai nước rất quan tâm tới lĩnh vực hợp tác

phát triển nguồn nhân lực. Sau đây là một vài số liệu về tu nghiệp sinh Việt Nam

tại Hàn Quốc.

4. Du lịch và hàng không (tính đến

cuối năm 2003)

Đây là hai lĩnh vực mà cả hai nước có nhiều tiềm năng. Bởi vậy, các hoạt động

du lịch và hàng không cũng được xúc tiến mạnh, nhất là trong những năm gần đây.

Rõ ràng là sự khởi sắc trong hợp tác ngoại giao, chính trị và kinh tế đã tạo ra

cơ hội vàng cho các hoạt động kinh doanh trong hai lĩnh vực quan trọng này. Sau

đây là một vài số liệu minh họa:

Về du lịch: Trung bình số người dân Hàn Quốc hàng năm đến Việt Nam là

khoảng 130.000 người. Trong suốt nửa năm đầu năm 2004, khoảng 95.000 người Hàn

Quốc đã tới Việt Nam.

Ngược lại, hàng năm số người dân Việt Nam tới thăm Hàn Quốc là khoảng

26.000 người.

Và về hàng không: Các chuyến bay suốt giữa Incheon và Hà Nội: 18 lần/1

tuần; Các chuyến bay suốt giữa Incheon và thành phố Hồ Chí Minh: 14 lần/1 tuần

Như vậy sau 12 năm kể từ khi thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước,

sự hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên các tất cả lĩnh vực ngày càng phát

triển. Mối quan hệ này đang được xúc tiến theo hướng "Hợp tác toàn diện

trong thế kỷ 21", như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thoả thuận. Chúng ta đã

thu được kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu

tư và cả những lĩnh vực khác. Điều này được thể hiện qua sự hợp tác chặt chẽ

giữa quốc hội hai nước và các cuộc viếng thăm của các quan chức cao cấp; mức

trao đổi thương mại và dịch vụ giữa hai nước hàng năm cũng tỷ lệ vốn đầu tư của

Hàn Quốc vào Việt Nam

tăng hàng năm. Tuy nhiên, quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước vẫn chưa tương

xứng với tiềm lực của hai quốc gia, do đó hai nước cần có những chính sách hợp

tác chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy mối quan hệ này phát triển hơn nữa tương xứng

với tiềm năng và thế mạnh của mỗi quốc gia.

Thực hiện: Ngô Minh Thanh

Biên tập: Nhóm website

Nguồn:

1. Ames Gross, Human Resource Issues in South Korea

(Presentation), Pacigic Bridge, Inc, Dec.11, 2003, from Internet:

http://www.pacificbridge.com

2. Country Commercial Guide: Korea,

Fiscal Year 2004, US Embassy in Seoul,

Korea

3. Human Resource Issues in Asia, Pacific Bridge, Inc, Internal

publication, Summer 1996, from Internet, http://www.pacificbridge.com

4. Korea Trade and Investment, các số 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 2003

5. Và các tài liệu về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lưu tại thư viện

Viện Nghiên cứu Đông Bắc á

Scroll To Top