Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA THAM NHŨNG

Đăng ngày:

Do vậy, biện pháp chống tham nhũng cần hạn chế số lượng các cơ hội tham nhũng, giảm bớt các lợi ích có thể có được từ giao dịch tham nhũng và tăng thêm các hình phạt và các khả năng bị xử phạt thực sự.

Nguyên nhân chính dẫn đến tham nhũng lan tràn ở Hàn Quốc là sự tăng trưởng bùng nổ của nền kinh tế do Nhà nước kiểm soát gắn liền với các tập đoàn kinh tế lớn thu lợi từ sự bùng nổ kinh tế. Nền kinh tế nước này đã phát triển nhanh chóng trong suốt 40 năm trước khi diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính Ch©u ¸ gần đây. Từ năm 1962 đến 1996, nền kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng ở mức bình quân hàng năm khoảng 8%. Tuy nhiên, chính các chính sách quản lý và chế độ bảo hộ đã khuyến khích tham nhũng phát triển.

Trong quá trình thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có sự kiểm soát của Chính phủ trước đây, tham nhũng bắt đầu gia tăng do các quy định về thể lệ cấp phép và các loại giấy tờ tương tự. Tham nhũng trong bộ máy chính trị trở thành tập tục quen thuộc khi các chính khách mời chào các tập đoàn kinh tế lớn góp quỹ phục vụ vận động tranh cử để đổi lấy các cơ hội kinh doanh được ưu đãi. Hàng loạt các yếu tố về văn hoá-xã hội cũng đã góp phần vào tình trạng tham nhũng lan tràn khắp xã hội, trong có có chế độ độc tài, phe cánh cục bộ và thiên vị bắt nguồn từ quan hệ cá nhân hay các quan hệ nhân thân khác.

Tham nhũng tiếp tục gia t¨ng mµ nguyªn nh©n chÝnh lµ do Chính phủ hoặc trực tiếp tham gia hoặc gián tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp và các ngành sản xuất. Sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường, nhất là trong lĩnh vực tài chính, là rất lớn. Kết quả là môi trường kinh doanh có điều tiết trở thành mảnh đất mầu mỡ cho tham nhũng nơi có rất nhiều cơ hội mờ ám, bên cạnh đó là sự gia tăng các khoản thu nhập bất chính và sự giảm khả năng bị trừng phạt do tham nhũng. Do đó, khu vực kinh doanh dễ phát sinh tham nhũng có thể được xem là sản phẩm của sự liên kết giữa Nhà nước và các trùm tư bản.

Tóm lại, nguyên nhân của tình trạng tham nhũng tại Hàn Quốc có thể được tóm lược là do các hệ thống "mục nát" sinh ra vô vàn lợi ích về tham nhũng và nguy cơ hiếm hoi để bị trừng phạt vì tham nhũng, thủ tục hành chính rối rắm, tập quán văn hoá - xã hội và sự suy xét đạo đức không rõ ràng. Hiện tượng liên kết giữa thương gia, chính khách và công chức đã trở thành thói quen phổ biến. Sự phát triển kinh tế dưới sự điều tiết của Chính phủ đã tạo ra quá nhiều quy tắc phi thực tế và các quy định không cần thiết; thủ tục hành chính còn chứa đựng nhiều tiêu chí mập mờ. Công chức thường coi nhẹ các giá trị và nguyên tắc đạo đức.Tác giả: Ngô Minh Thanh

Biên tập: Nhóm website

Scroll To Top