Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


CÁC CHÍNH SÁCH MỚI CỦA HÀN QUỐC THỜI CHÍNH QUYỀN TỔNG THỐNG YOON SUK-YEON

Đăng ngày:

Ngày 26 tháng 7 năm 2022, sau hơn 2 tháng nhậm chức, chính quyền của ông Yoon Suk-yeon đã công bố “Quốc chính 120 điều” trên cơ sở bổ sung thêm 10 nội dung vào bản “Quốc chính 110 điều”. Trước đó, trong Lễ nhậm chức, tổng thống Hàn Quốc đã nhắc tới từ khóa “Tự do” 35 lần trong bài diễn văn nhấn mạnh “giá trị của tự do” “quyền lợi chính trị và thị trường tự do” cho Hàn Quốc (1). Tinh thần đó cũng được thể hiện trong “Quốc chính 120 điều”. Đây sẽ là văn chính thức về mục tiêu, phương hướng, nội dung chính sách sẽ được thực hiện trong 5 năm nhiệm kì của chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeon. Trên cơ sở đó, nội các, các bộ ban ngành của Hàn Quốc sẽ được tổ chức, sắp xếp, kiện toàn và thực thi chính sách.

Chính quyền của ông Yoon Suk-yeon đã xác định 6 mục tiêu, 23 cam kết và 120 nội dung chính sách chính sẽ thực thi trong 5 năm nhiệm kì. Để cụ thể hóa việc thực thi 23 cam kết và đạt được 6 mục tiêu, có 120 nội dung chính sách chủ yếu được chính quyền mới nêu ra phù hợp với mỗi cam kết và mỗi mục tiêu. Các nội dung chính sách này sẽ giao cho các bộ ngành tương ứng để cụ thể hóa hơn nữa và đưa vào thực hiện. Trong các lĩnh vực về văn hóa xã hội, một số nội dung có sự khác biệt với các chính quyền trước đó, tạo nên ấn tượng riêng cho chính phủ mới của Hàn Quốc. Trước hết, có thể nói tới chủ trương di dời Phủ Tổng thống sang tòa nhà của Bộ Quốc phòng ở Yongsan, đưa Nhà Xanh, vốn là phủ Tổng thống Hàn Quốc nhiều đời vào hoạt động như một địa điểm tham quan du lịch. Tại điều 12 thuộc cam kết số 3, mục tiêu số 1 của “Quốc chính 120 điều” ghi rõ: “Mở ra thời đại Yongsan: Di dời phủ Tổng thống sang Yongsan nhằm hiện thực hóa “Tổng thống cùng nhân dân”, xóa bỏ tàn tích “Tổng thống kiểu hoàng đế; Tái tạo Nhà Xanh hiện có thành Không gian mở cho mọi người dân, phương thức cụ thể sẽ dựa trên ý kiến của nhân dân và chuyên gia” (2).

Bên cạnh đó, chính phủ mới của ông Yoon Suk-yeon cũng chủ trương xóa bỏ Bộ Phụ nữ và Gia đình, sáp nhập vào một số bộ phận có chức năng tương đương thuộc các bộ ngành khác. Ngay từ khi tham gia tranh cử Tổng thống, một trong những cam kết chủ yếu và gây chú ý của ông là xóa bỏ Bộ Phụ nữ và Gia đình. Nội dung này không được thể hiện trong “Quốc chính 120 điều” và Bộ Phụ nữ và Gia đình cũng chưa có động thái chuẩn bị giải thể và sát nhập. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 7 năm 2022, trong buổi báo cáo công tác của Bộ Phụ nữ và Gia đình, Tổng thống Yoon Suk-yeon đã chỉ thị nhanh chóng xây dựng lộ trình giải thể. Người phát ngôn của Tổng thống là bà Gang In-seon cũng đã xác nhận và thêm rằng “Tổng thống chỉ thị tăng cường hỗ trợ và giúp đỡ tận tình đối với tầng lớp yếu thế như thanh thiếu niên hoàn cảnh, gia đình đơn thân trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Đồng thời, Tổng thống cũng chỉ thị tích cực cung cấp dịch vụ gia đình nhằm đối phó linh hoạt với sự thay đổi loại hình gia đình khi đang có sự gia tăng dân số già và hộ gia đình 1 người. Tổng thống cũng mong muốn có sự hợp tác tích cực giữa các bộ ban ngành liên quan nhằm hết lòng bảo vệ người bị hại bởi bạo lực-quấy rối tình dục, bạo lực gia đình, nạn đeo bám, bạo lực tình yêu… Tổng thống chỉ thị xem xét tổng thể công tác của Bộ Phụ nữ và Gia đình, nhanh chóng chuẩn bị lộ trình giải thể Bộ Phụ nữ và gia đình” (3).

Chính phủ mới của Hàn Quốc cũng có chủ trương cải cách giáo dục, được thể hiện rõ trong cam kết số 15 của “Quốc chính 120 điều” trong đó coi trọng việc bồi dưỡng nhân tài, xây dựng kế hoạch đặc biệt cho giáo dục cao đẳng, giáo dục suốt đời và hỗ trợ không ngừng cho trẻ em bậc mầm non. Đặc biệt, Tổng thống Yoon Suk-yeon chủ trương cải cách chương trình giáo dục cho trẻ em vào tiểu học sớm 1 năm so với trước đây, bắt đầu áp dụng từ năm 2025. Phương án trong 4 năm tới, mỗi năm sẽ nhận khoảng 25% trẻ em lên 7 tuổi và trẻ em 7-8 tuổi theo tháng sinh cho tới khi hoàn toàn thực hiện được kế hoạch giảm 1 tuổi từ tròn 6 tuổi sang tròn 5 tuổi sẽ vào tiểu học của trẻ em. Nội dung về kế hoạch đặc biệt này đã được đề cập trong buổi làm việc giữa Bộ Giáo dục với Tổng thống vào ngày 29 tháng 7 năm 2022 vừa qua. Bộ Giáo dục và Bộ Phúc lợi xã hội Hàn Quốc trước đây cùng chia sẻ đảm trách hỗ trợ mảng mẫu giáo và nhà trẻ thì với kế hoạch này sẽ hoàn toàn chuyển giao cho Bộ Giáo dục (4).

Một chủ trương đáng chú ý khác trong chính sách của chính quyền mới Hàn Quốc là lương cho lính nghĩa vụ. Đây là một trong những cam kết tranh cử của ông Yoon Suk-yeon và sau khi nhậm chức, nó được quy định ở điều 108 thuộc cam kết thứ 20, mục tiêu 5 trong “Quốc chính 120 điều” của chính phủ mới Hàn Quốc. Nghĩa vụ quân sự được quy định cho mọi nam giới ở Hàn Quốc và để nâng cao đãi ngộ và đáp ứng nhu cầu về điều kiện phục vụ quân đội của nam giới đi nghĩa vụ quân sự, lương nghĩa vụ quân sự được trả là 2 triệu won/tháng, áp dụng từ năm 2025. Ngày 22 tháng 7 năm 2022, tại buổi làm việc đầu tiên với Bộ Quốc phòng, Tổng thống Yoon Suk-yeon đã chỉ đạo “liên tục cải thiện văn hóa binh lính để đời sống quân ngũ an toàn và hữu ích cho thế hệ MZ” (sinh từ năm 1995 đến năm 2012), và khẳng định “không chần chừ việc thực hiện trả lương binh sĩ 2 triệu won” (5).

“Quốc chính 120 điều” của chính quyền ông Yoon-Suk-yeon còn có những nội dung chính sách khác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, ngoại giao, an ninh…nhưng những nội dung bước đầu được chuẩn bị triển khai trên đây có sự khác biệt rõ ràng với chính quyền trước của ông Moon Jae-in. Tuy vậy, trong số các nội dung nêu trên, chính sách cho trẻ đi học từ 5 tuổi gần như ngay sau khi công bố triển khai đã được xóa bỏ cùng với sự thoái vị của Bộ trưởng Giáo dục kiêm Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội Hàn Quốc. Trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng ở Ucraina, cuộc sống của người dân Hàn Quốc đang gặp nhiều khó khăn, những chính sách mang tính hỗ trợ, tạo sự khác biệt của chính quyền Hàn Quốc thu hút sự quan tâm lớn đối với dân chúng. Trên thực tế, các nội dung chính sách đó vốn là những cam kết trong cuộc tranh cử Tổng thống mà ông Yoon Suk-yeon đã đạt được số phiếu ủng hộ cao nhất và trúng cử. Điều này cũng cho thấy, người dân Hàn Quốc mong mỏi các chính sách mới được thực thi và đạt hiệu quả như dự kiến.

Nguyễn Thị Thắm, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Tài liệu tham khảo

1)    Ryu Shi-hoon, Diễn văn nhậm chức của Tổng thống Yoon Suk-yeon (Toàn văn) (윤석열 대통령 취임사 [전문], 한국경제, 10/5/2022

2)    Phòng Điều chỉnh quốc vụ, Quốc chính 120 điều, (국무조정실, 120대 국정과제)

3)    Lee Joon-seo, 2022, Tổng thống Yoon đề cập đến việc giải thể Bộ Phụ nữ và gia đình không có trong nội dung báo cáo, chỉ thị nhanh chóng xây dựng lột trình (Tổng hợp) (이준서, 2022,  尹, '업무보고 빠진' 여가부 폐지 언급.."로드맵 조속마련"(종합), Yonhap News, 25/5/2022.

4)    Jin Thae-Hee, 2022, Bộ Giáo dục báo cáo công tác…”Đi học tiểu học sớm 1 năm, duy trì trường trung học phổ thông tư lập, (진태희, 2022, 교육부 업무보고…"초등학교 1년 빨리 가고, 자사고는 유지"), EBS (Educational Broadcasting System in Korea) ngày 29/7/2022

5)    Kim Yoo-min, 2022, Thực thi trả lương binh sĩ 2 triệu won? Công chức quân đội cấp 7 đang nhận 1,92 triệu won (김유민, 2022, "병사봉급 200만원 추진? 7급 군무원 192만원 받습니다"), Seoul News, 23/7/2022

 

 

 

 

 


Scroll To Top