Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


VỀ HỢP TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA HÀN QUỐC VỚI MỘT SỐ NƯỚC

Đăng ngày:

Trao đổi KH & CN giữa hai nước được xúc tiến một cách chủ động và liên tục sang các lĩnh vực mới. Công việc của chính phủ hai nước không chỉ thúc đẩy hợp tác KH & CN song phương mà còn tăng cường sự phát triển KH & CN trong khu vực.

Động cơ thúc đẩy là sử dụng và kết hợp lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc về khoa học cơ bản (vật lý, hoá học, nguyên liệu mới, công nghệ sinh học, laser v.v..) công nghệ vũ trụ với kinh nghiệm của Hàn Quốc về thương mại hoá và công nghiệp hoá. Hiện nay, Trung tâm hợp tác nguyên liệu mới và Trung tâm hợp tác công nghệ sinh học giữa hai nước vẫn đang hoạt động. Hợp tác KH & CN Hàn Quốc - Trung Quốc đang được thúc đẩy mặc dù quá trình hợp tác chưa lâu.

2. Với Nga

Từ năm 1990, khi Hiệp định hợp tác KH & CN Nga - Hàn Quốc được ký kết, hàng năm hai nước tổ chức họp Uỷ ban hỗn hợp về KH & CN về các dự án nghiên cứu và phát triển chung, trao đổi nhân sự, thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển chung. Việc thành lập các trung tâm nghiên cứu chung về các lĩnh vực công nghệ như vũ trụ, nguyên liệu, năng lượng, quang học đã nâng cao hiệu quả của hợp tác KH& CN giữa hai nước. Động cơ thúc đẩy là kết hợp các công nghệ cơ bản, tiên tiến của Nga và các công nghệ ứng dụng và công nghệ công nghiệp của Hàn Quốc. Sự hợp tác KH & CN giữa hai nước diễn ra rất tích cực.

3. Hợp tác với các nước đang phát triển

Cho tới năm 1996, Hàn Quốc đã mời 7.826 chuyên gia từ 78 quốc gia đang phát triển và đã cử 818 chuyên gia sang 47 quốc gia đang phát triển và 4 tổ chức quốc tế. Hàn Quốc đã ký hiệp định hợp tác KH & CN với 18 quốc gia đang phát triển. Năm 1997, chuyển giao công nghệ của Hàn Quốc sang các nước đang phát triển, chiếm hơn 90% tổng số công nghệ được chuyển giao của Hàn Quốc sang các nước trên thế giới. Trong mấy năm gần đây, tầm quan trọng của vốn ODA mà Hàn Quốc cung cấp ngày càng tăng. Một phần vốn ODA của Hàn Quốc dành cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực của các nước đang phát triển ở châu á (Kể cả ASEAN và Trung Quốc). Để thực hiện một cách có hiệu quả các hoạt động của ODA, cơ quan phát triển quốc tế của Hàn Quốc đã được thành lập năm 1991.

Cùng với các tổ chức chính phủ, các Hiệp hội và tổ chức kinh doanh như là Hiệp hội của các doanh nhân Hàn Quốc, Phòng thương mại Hàn Quốc, Liên hiệp các ngành công nghiệp Hàn Quốc và các trường đại học đã góp phần vào việc hỗ trợ các nền kinh tế của các nước đang phát triển cùng vơí các chương trình quốc tế. Các hoạt động này vẫn tiếp tục gia tăng.

Tác giả: Ths. Lưu Thanh Mai, Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Biên tập: Nhóm website (Đầu đề do chúng tôi đặt)

Nguồn: TCNCĐBA, 602

Scroll To Top