Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


SO SÁNH MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC CỦA HÀN QUỐC VỚI CÁC QUỐC GIA OECD NĂM 2013

Đăng ngày:

Tăng đầu tư của chính phủ vào giáo dục mầm non

Từ năm 2000 đến 2010, chi tiêu trong giáo dục mầm non ở Hàn Quốc đã tăng từ 6.739 USD/trẻ, gần với mức trung bình của OECD là 6.762 USD. Việc giới thiệu chương trình hỗ trợ tài chính, hỗ trợ tiền học phí cho trẻ 5 tuổi (năm 2012) và mở rộng chương trình này cho trẻ 3,4 tuổi (năm 2013) được kỳ vọng sẽ làm tăng đều đặn tỷ lệ tổng chi tiêu từ nguồn chính phủ trong các năm tới.

Tại Hàn Quốc, tỷ lệ chi tiêu của chính phủ cho giáo dục mầm non đã tăng từ 42,6% lên 52% trong thời gian tương ứng. Tuy nhiên, tỷ lệ chi tiêu từ nguồn tư nhân cho giáo dục mầm non là 48%, cao hơn so với các nước OECD khác. Tỷ lệ trung bình tại các nước OECD là 82% tổng phí tổn cho giáo dục mầm non do chính phủ hỗ trợ và 18% từ nguồn tư nhân.

Trong năm 2010, 83% trẻ 4 tuổi ở Hàn Quốc được hưởng giáo dục mầm non, xấp xỉ mức trung bình của OECD là 83%. Trong đó, khoảng 80% trẻ đi học ở trường tư, 17% trẻ đi học trường công. Điều này trái ngược hẳn so với các nước OECD khác, với 20% trẻ đi học trường tư và 68% đi học trường công.

Chi phí gia tăng ở mọi cấp giáo dục

Chi tiêu công cho mỗi học sinh ở Hàn Quốc thấp hơn mức trung bình của OECD. Trung bình ở Hàn Quốc, năm 2010, chi tiêu cho mỗi học sinh từ tiểu học đến giáo dục đại học là 8.198 USD so với 9.313 USD của các nước thành viên OECD. Tuy nhiên, chi tiêu cho mỗi học sinh tăng nhanh từ giữa năm 2005 đến 2010. Đối với mọi cấp học, chi phí tăng 39%, gấp hơn 2 lần so với mức tăng trung bình của các nước OECD ở cấp dưới đại học là 17% và nhiều hơn 4 lần mức tăng trung bình của giáo dục đại học là 8%. Tại cấp đại học, Hàn Quốc đã có những nỗ lực đáng ghi nhận, tăng mức chi công cho cơ sở giáo dục đại học lên 104% từ giữa năm 2000 đến 2010, cao hơn nhiều so với mức tăng 35% của các nước OECD.

Tăng mức lương và trẻ hóa đội ngũ giáo viên

Hàn Quốc có đội ngũ giáo viên tương đối trẻ. Ví dụ, tại cấp tiểu học, tỷ lệ giáo viên dưới 40 tuổi chiếm gần 59%, cao hơn so với tỷ lệ trung bình của OECD là 41%. Giáo viên ở Hàn Quốc cũng được trả mức lương khá so với đồng nghiệp ở các quốc gia OECD khác. Ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo viên có 15 năm kinh nghiệm và đào tạo có thể nhận được 48.146 USD, cao hơn so với mức trung bình của OECD là 39.934 USD (trung học cơ sở) và 41.665 USD (trung học phổ thông). Với cùng một mức kinh nghiệm và đào tạo, lương của giáo viên tiểu học ở Hàn Quốc khoảng 48.251 USD, cao hơn so với mức trung bình của các nước OECD là 38.136 USD. Mặc dù giáo viên Hàn Quốc có mức lương khá nhất trong các nước OECD nhưng lương của họ đã bị đóng băng từ năm 2008 đến năm 2010 do sự đi xuống của nền kinh tế, giảm 6% trong thời gian trên. Năm 2011, mức lương của giáo viên Hàn Quốc đã tăng đôi chút.

Gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, nhưng ở mức thấp so với các nước OECD khác

Tỷ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc đã tăng nhưng ở mức thấp so với các nước OECD khác. Ví dụ, tỷ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi 25-64 không có bằng trung học phổ thông chỉ tăng 0,2% từ giữa năm 2008 đến 2011. Tỷ lệ trên thấp hơn nhiều so với mức tăng của OECD là 3,8% với người có cùng trình độ. Với người có trình độ đại học ở Hàn Quốc, tỷ lệ thất nghiệp chỉ tăng 0,3% so với 1,5% trung bình của các nước OECD.

Thanh niên ở Hàn Quốc đối mặt với khó khăn khác nhau tùy thuộc vào trình độ học vấn của bản thân. Tỷ lệ thấp nghiệp của người trong độ tuổi 25-34 chưa từng học trung học phổ thông đã giảm 1,6% từ năm 2008 đến 2011 mặc dù nhóm này có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong mọi cấp giáo dục (7%). Tỷ lệ trung bình tương ứng của các nước OECD là 13,6% năm 2008 tăng lên 18,1% năm 2011. Trong số những người có trình độ đại học ở Hàn Quốc, tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,6% so với cùng kỳ, thấp hơn tỷ lệ trung bình của OECD là 2,2%. Mặc dù có sự tăng nhưng thanh niên có trình độ đại học có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất (4,6% năm 2011).

Một số thông tin khác

Tỷ lệ thanh niên từ 15-29 tuổi ở Hàn Quốc không học hành, không đào tạo, không việc làm (thuộc dạng NEET-Not in Education, Employment or Training) tăng 1,1% từ giữa năm 2008 đến năm 2011 (từ 4,8% lên 5,9%). Mức tăng này cũng tương tự với mức tăng của các nước OECD từ 14,4% lên 15,5%.

Hàn Quốc đã giảm mạnh tỷ lệ người không đạt trình độ trung học phổ thông qua mọi thế hệ. Người ở độ tuổi 55-64 không đạt trình độ trung học phổ thông là 55%, nhưng ở thế hệ từ 25-34 tuổi chỉ có 2%. Tỷ lệ người đạt trình độ đại học cũng tăng nhanh. Người ở độ tuổi 55-64 có trình độ đại học là 13%, người 25-34 có trình độ đại học là 64%.

Tống Thùy Linh

Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc

Nguồn: http://www.oecd.org/edu/Korea_EAG2013%20Country%20Note.pdf


Scroll To Top