Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


NGƯỜI CAO NIÊN HÀN QUỐC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VAY NỢ VÔ KỲ HẠN VÀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU NHÀ Ở

Đăng ngày:

Chương trình vay nợ vô kỳ hạn là một chương trình vay vốn đặc biệt ưu đãi của chính phủ Hàn Quốc dành cho người cao niên trên 62 tuổi. Họ là người có sở hữu nhà riêng nhưng không có thu nhập, vì vậy, họ lấy ngôi nhà làm vật thế chấp để có thu nhập ổn định và tiền sinh hoạt hàng tháng trong cuộc sống. Ngày 30 tháng 8 vừa qua, Tập đoàn Tài chính - Nhà ở Hàn Quốc (Korea Housing-Finance Corporation) đã công bố kết quả cuộc điều tra về “Thực trạng nhu cầu vay nợ vô kỳ hạn” thực hiện từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5, đối tượng là lớp người cao niên sở hữu nhà riêng từ 60 đến 86 tuổi thuộc 2.000 hộ gia đình và 600 hộ gia đình là khách hàng của chương trình vay nợ vô kỳ hạn.

Lớp người cao niên sở hữu nhà riêng có 78.7% trả lời họ có suy nghĩ sẽ sang tên hoặc chuyển một phần giá trị ngôi nhà cho con cái của mình. Chỉ số này giảm 8.5% so với năm 2008 (87.2%) và 0.4% so với năm 2010 (79.1%). Trong khi đó, số người trả lời không chuyển quyền sở hữu nhà cho con cái năm nay tăng lên 21.3%, năm 2008 chỉ là 12.8%.

Lý do tham gia chương trình vay nợ vô kỳ hạn được lựa chọn nhiều nhất là “không muốn nhận tiền sinh hoạt từ con cái”, trong đó, người cao tuổi sở hữu nhà riêng là 95.3%, người tham gia chương trình vay nợ vô kỳ hạn là 90.0%.

Ưu điểm của chương trình “vay nợ vô kỳ hạn” được nhiều người lựa chọn là “họ có thể nhận tiền trợ cấp hàng tháng” và “họ có thể sống ngay chính tại ngôi nhà của mình”.

Qua cuộc điều tra, một sự thật được phát hiện là, càng nhiều tuổi thì thu nhập bình quân của người cao tuổi tham gia chương trình vay nợ vô kỳ hạn càng cao hơn những người cao niên thông thường. Thu nhập bình quân của người cao niên thông thường là 1.650 nghìn Won, người cao niên sử dụng chương trình vay nợ vô kỳ hạn là 1.590 nghìn Won.

Tính theo độ tuổi, thu nhập hàng tháng của người cao niên không tham gia chương trình vay nợ vô kỳ hạn tuổi từ 60-64 là 2.270 nghìn Won, chỉ cao hơn người cao niên tham gia chương trình vay nợ vô kỳ hạn (1.890 nghìn Won) 380 nghìn Won, tức là khoảng 20.1%. Ở độ tuổi 70-74, nếu như thu nhập của người cao niên bình thường là 1.320 nghìn Won thì thu nhập của người cao niên tham gia chương trình vay nợ vô kỳ hạn lại là 1.690 nghìn Won. Ở độ tuổi 80-84, sự chênh lệch càng lớn, thu nhập của người tham gia chương trình vay nợ vô kỳ hạn là 1.470 nghìn Won, trong khi đó thu nhập của người sở hữu nhà chỉ dừng ở con số khiêm tốn là 950 nghìn Won, thấp hơn tới 520 Won (54.7%).

Người đại diện Viện Nghiên cứu Tài chính – Nhà ở phân tích, người sử dụng chương trình vay nợ vô kỳ hạn nhờ số tiền vay đó mà thu nhập ít bị thay đổi, sự ổn định của cuộc sống của họ tương đối cao.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, số tiền sinh hoạt bình quân hàng tháng của người cao niên không tham gia chương trình là 980 nghìn Won, người tham gia chương trình vay vốn vô kỳ hạn là 1.020 nghìn Won.

Trong các khoản chi tiêu, kể cả người cao niên không tham gia và người tham gia chương trình vay nợ vô kỳ hạn thì tiền sinh hoạt hàng tháng chiếm tỷ trọng cao nhất (64.0%; 68.0%), tiếp đến là chi phí y tế (11.6%; 16.3%).

 

Phan Thị Oanh

(Tiêu đề bài viết do Ban biên tập đặt)

Nguồn: http://www.yonhapnews.co.kr/economy/2012/08/30/0301000000AKR20120830099951002.HTML?template=5566

 

 


Scroll To Top