Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KOICA HÀN QUỐC Ở VIỆT NAM (1991-2003)

Đăng ngày:
b. Nghiên cứu phát triển: 6 trường hợp

- Nghiên cứu khả thi dự án Đường cao tốc 18, với tổng số tiền đầu tư là 555.000 USD trong thời gian 2 năm (từ 1993 đến 1994).

- Dự án liên doanh khai khoáng ở khu vực An Khê, với tổng số tiền đầu tư là 959.007 USD trong thời gian 4 năm (từ 1993 đến 1996).

- Dự án kế hoạch kiểm soát lũ lụt để phát triển vùng châu thổ sông Mê Kông, với tổng số tiền đầu tư là 872.000 USD trong thời gian 3 năm (từ 1998 đến 2002).

- Nghiên cứu khả thi Dự án thành phố Hà Nội mới, với tổng số vốn đầu tư là 1 triệu USD trong thời gian 2 năm (1999-2001).

- Nghiên cứu khả thi chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội mới, với tổng số tiền đầu tư là 1 triệu USD trong thời gian 2 năm (2001-2002).

- Dự án hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu ngăn chặn các bệnh nhiệt đới trong đó có bệnh viêm não Nhật Bản, với tổng số tiền đầu tư là 1.250.000 USD trong thời gian 3 năm (2002-2006).

c. Cung cấp trang thiết bị: 681.000 USD

- Chương trình kế hoạch hoá gia đình

- Thiết bị y tế, giao thông

- Thiết bị văn phòng, vv…

d. Đào tạo:

Cho đến nay Hàn Quốc đã đào tạo cho Việt Nam tổng cộng khoảng 1.444 người, dưới nhiều chương trình đào tạo khác nhau.

e. Cử chuyên gia:

Hàn Quốc đã cử trên 30 người sang Việt Nam hợp tác trên các lĩnh vực sau:

- Quản trị công: 5 người

- Phát triển kinh tế: 10 người

- Phát triển thành thị: 3 người

- Nông nghiệp: 3 người

- Du lịch: 1 người

- Giáo dục: 3 người

- Khoáng chất: 1 người

- Saemaul Undong: 2 người

- Rừng: 2 người

- Kiến trúc và xây dựng: 3 người

- Bác sỹ (dài hạn): 6 người

- Hướng dẫn viên Taekwondo (dài hạn): 10 người

f. Cử tình nguyện viên: 102 người

Hàn Quốc đã cử 102 tình nguyện viên sang Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực sau:

- Dạy tiếng Hàn Quốc

- Y tá, chăm sóc sức khoẻ và điều trị

- Máy tính và điện tử

- Phát triển địa phương và làm vườn

- Giáo dục thể chất, trong đó có Taekwondo.

g. Ủng hộ thiên tai: 13 trường hợp (419.000 USD)

h. Tài trợ NGO: 11 NGOs

Thực hiện: Hải Thanh

Biên tập: nhóm website

Nguồn: TVĐBA

Scroll To Top