Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI ODA HÀN QUỐC CHO VIỆT NAM

Đăng ngày:

- Hỗ trợ nhân đạo cho các vũng sâu vùng xa và vùng nghèo đói.

- Xây dựng thể chế cho các khu vực đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

- Phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Đến nay Chính phủ Hàn Quốc đó cung cấp cho Việt Nam trên 40 triệu USD viện trợ không hoàn lại, tập trung vào các lĩnh vực như y tế, giáo dục, tăng cường năng lực nghiên cứu chính sách, khoa học, công nghệ, gửi chuyên gia, thanh niên tỡnh nguyện sang cụng tỏc tại Việt Nam, tiếp nhận học viờn Việt Nam sang đào tạo tại Hàn Quốc.

ODA của Hàn Quốc cho Việt Nam (1991-2003)* Trong tổng số các nước nhận viện trợ của KOICA

Y tế: Hỗ trợ của Hàn Quốc trong lĩnh vực y tế tập trung vào chương trình cải tạo và nâng cấp một số bệnh viện tuyến địa phương như các bệnh viện huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), Bắc Bình (Bình Thuận), Đức Phổ (Quảng Ngãi), Vĩnh Lộc (Thanh Hoá), Viện nghiờn cứu bệnh nhiệt đới tại Thành phố Hồ Chí Minh...

Nhiều cán bộ chuyên môn của ngành y tế Việt Nam được mời tham dự các lớp đào tạo ngắn hạn tại Hàn Quốc về quản lý bệnh viện, chống lao, y học phương Đông, ...

Bên cạnh đó, nhiều tổ chức xã hội và chuyên môn của Hàn Quốc cũng đó cú cỏc chương trỡnh hỗ trợ quy mụ nhỏ cho ngành y tế Việt Nam như hỗ trợ của Viện vác xin Hàn Quốc cho Viện vệ sinh dịch tễ Việt Nam, của Hội chống phong Hàn Quốc cho Viện da liễu Việt Nam, ..

Giỏo dục: Thông qua chương trỡnh viện trợ khụng hoàn lại, Chớnh phủ Hàn Quốc đó cú nhiều hỗ trợ cho phỏt triển giáo dục tại Việt Nam nhất là giỏo dục tiểu học. Hơn 40 trường tiểu học đó và đang được xây dựng tại vùng nghèo ở tỉnh miền Trung. Một số trường dạy nghề tại Hà Nội, Bỡnh Định, Thành phố Hồ Chí Minh đó được nâng cấp. Chính phủ Hàn Quốc cũn giỳp xõy dựng mới Trường trung cấp kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với kinh phí viện trợ 5 triệu USD. Đây là trường dạy nghề hiện đại và đồng bộ nhất Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh đó, nhiều trường đại học, viện nghiên cứu cũng như một số công ty lớn của Hàn Quốc như công ty Samsung đó cung cấp học bổng cho cỏn bộ khoa học Việt Nam sang nghiờn cứu dài hạn tại Hàn Quốc và học bổng khuyến học cho sinh viên xuất sắc của một số trường đại học Việt Nam.

Tháng 3/2000 hai Bộ Giáo dục hai nước đó ký Thoả thuận hợp tỏc. Tuy vậy việc triển khai cũn gặp nhiều khú khăn.

Tăng cường năng lực nghiên cứu: Chớnh phủ Hàn Quốc đó hỗ trợ Chớnh phủ Việt Nam xõy dựng Trung tâm hợp tácc nghiên cứu công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Bộ Khoa học, Cụng nghệ và Môi trường), xây dựng thị trường chứng khoán (Uỷ ban Chứng khoán nhà nước), nghiên cứu khoa học xó hội (Trung tõm Khoa học xó hội và nhân văn)...

Đào tạo tại Hàn Quốc: Hàng năm Hàn Quốc tiếp nhận trên 100 học viên Việt Nam sang đào tạo tại Hàn Quốc về các vấn đề quản lý kinh tế và khoa học-kỹ thuật.Thực hiện: Quang Minh

Biên tập: nhóm website

Nguồn: TVĐBA

Scroll To Top