Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


MỘT VÀI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VỐN CỦA HÀN QUỐC Ở VIỆT NAM

Đăng ngày:

Riêng 3 công ty lớn của Hàn Quốc như Daewoo, LG và Samsung đã tham gia đầu tư vào các dự án với tổng số vốn đầu tư là 1.275 triệu USD chiếm trên 80% tổng số vốn đầu tư của các công ty Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam. Các tập đoàn này đó triển khai đầu tư trên qui mô lớn, từ bất động sản và xây dựng cơ sở hạ tầng đến các lĩnh vực: điện - điện tử, sản xuất ô tô, dược phẩm..., riêng tập đoàn Daewoo là tập đoàn đầu tư vào Việt Nam lớn nhất với tổng số vốn đăng ký lờn tới 700 triệu USD.

Theo Cơ quan Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), phần lớn các dự án đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam có thời hạn từ 10 - 30 năm. Trong số các dự án đó được ký kết, số dự án có thời hạn từ 35 năm đến 75 năm là rất ít mà chủ yếu là 20 năm. Các dự án liên doanh và 100% vốn nước ngoài có thời hạn kinh doanh chủ yếu là 20 - 50 năm, các dự án có thời hạn kinh doanh 40 - 45 - 50 năm thường là các dự án lớn, có mức vốn từ 50 - 100 triệu USD.

Về hình thức đầu tư, tính đến ngày 25 tháng 3 năm 2004, Hàn Quốc đã có 697 dự án được cấp giấy phép với tổng số vốn 4,3 tỷ USD, tập trung vào ba hình thức chủ yếu sau:

- Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh có 17 dự án với tổng số vốn đăng ký 176,383 triệu USD.

- Hình thức liên doanh có 122 dự án với tổng số vốn đăng ký 2,041 triệu USD.

- Hình thức 100% vốn nước ngoài có 558 dự án với tổng vốn đăng ký 2,094 triệu USD.

Một số dự án đầu tư lớn của Hàn Quốc tại Việt NamNguồn: Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Thực hiện: Quang Minh

Biên tập: nhóm website

Nguồn: TVĐBA

Scroll To Top