Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


THƯƠNG MẠI HÀN QUỐC - TRIỀU TIÊN TĂNG 23%

Đăng ngày:

Trao đổi giữa biên giới hai miền năm nay đã vượt hơn 1,4 tỉ USD.

Bộ Thống Nhất của Seoul nhận định việc tăng nhiều hàng hoá hơn được chuyên chở bằng đường biển từ Tổ hợp Công nghiệp Kaeseong (CHDCND Triều Tiên) cũng như việc tăng trưởng thương mại của khoáng sản và ngư nghiệp. Tổ hợp khu công nghiệp Kaeseong đã được xây dựng với sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc, lên tới 40 triệu USD.

Các quan chức của Bộ dự đoán xu hướng tiến lên sẽ tiếp tục sau một sự phát triển đã được dự tính của tổ hợp công nghiệp chung cũng như sản lượng sản phẩm thép của CHDCNDTriều Tiên.Thực hiện: Tống Thuỳ Linh

Biên tập: nhóm website

Nguồn: http://english.chosun.com/w21data/html/news/200711/200711080003.html


Scroll To Top