Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


KHÁI QUÁT VỀ DÂN SỐ, ĐẤT ĐAI VÀ XÃ HỘI Ở HÀN QUỐC

Đăng ngày:

Tôn ti trật tự xã hội thực tế là SA (tri thức), NONG (nông dân), GONG (người sản xuất nhỏ hay thợ thủ công) và SANG (thương gia). Thợ thủ công và thương gia được coi là công việc thấp kém nhất. Triết lý “nongja chonha-ji taebon” (nền tảng vĩ đại của Thiên đường là nông nghiệp) đã chi phối hệ thống giá trị con người liên quan đến nghề nghiệp và hoạt động kinh tế. Do vậy, nông nghiệp thực sự là hoạt động kinh tế chiếm ưu thế lớn trong suốt triều đại Choson.

Số liệu dân số năm 1920 dựa vào cuộc điều tra tỷ lệ hộ gia đình, đây là cuộc điều tra được tiến hành đầu tiên ở Triều Tiên. Số liệu dân số từ năm 1910 đến năm 1995 lấy từ Cục thống kê quốc gia Cộng hoà Hàn Quốc. Niên giám thống kê Hàn Quốc hàng năm. Số liệu dân số cũ có độ chính xác đặc biệt sau năm 1639 khi cuộc điều tra dân số và hộ gia đình được tiến hành cứ ba năm một lần. Số liệu dân số sau năm 1945 không bao gồm Bắc Triều Tiên. Số liệu thu nhập được tính toán dựa trên những số liệu do Sang-Chul Suh cung cấp năm 1978, Lee Li-baik, năm 1984 và Sở thông tin hải ngoại Hàn Quốc năm 1987.

Từ những số liệu, chúng ta có thể thấy dân số Triều Tiên đã tăng từ 5,5 triệu lên 13,3 triệu trong suốt triều đại Choson (1392-1910). Do vậy, diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người liên tục giảm trong suốt thời kỳ này. Điều này càng trở lên tồi tệ hơn bởi một thực tế là quy mô lãnh thổ Triều Tiên không hề thay đổi từ năm 1392 và khoảng hai phần ba đất nước là đồi núi. Cuộc điều tra về đất đai lần thứ nhất của Triều Tiên do người Nhật Bản tiến hành vào năm 1910, cho thấy diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người chỉ khoảng 0,12 hecta, hay nhỏ hơn một phần ba mẫu Anh.Một vùng đất nhỏ như vậy đã nuôi sống số dân lớn như vậy đủ cho thấy năng suất nông nghiệp tương đối cao trong suốt quá trình lịch sử lâu dài của Triều Tiên.

Xã hội Triều Tiên trong triều đại Choson gồm ba tầng lớp: YANGBAN hay giới tri thức; SANGMIN hay người bình dân và CHOMIN hay tầng lớp thấp kém. CHOMIN là nô lệ và địa vị này theo cha truyền con nối. Nô lệ có thể được mua và bán bởi người chủ của họ. Chế độ nô lệ truyền thống đã tồn tại ở nhièu nơi trên đất nước, kể cả quê hương tôi, cho đến tận cuối chiến tranh thế giới thứ hai. Tầng lớp Yangban đã chi phối nền kinh tế, chính trị và văn hoá thời kỳ này nên triều đại Choson thường được nhắc đến như là một “xã hội Yangban”. Văn hoá, tư duy và lối sống đều bị chi phối bởi Nho giáo và nhà nước Choson đúng thực sự là một nhà nước Nho giáo.

Ở nhà nước Nho giáo này, Chỉ những nam giới thuộc tầng lớp Yangban và có kiến thức sâu rộng về Nho giáo mới đủ tư cách để trở thành các quan chức đầy uy quyền. Tham vọng duy nhất của những đứa con trai có triển vọng của các gia đình Yangban trong triều đại Yi là vượt qua Kwago, hay kỳ sát hạch của hội đồng nhân dân cấp cao và vươn tới vị trí cao nhất trong bộ máy nhà nước.

Những vị quan lớn được ban thưởng đất đai vì lòng trung thành của họ với nhà vua. Vào thời kỳ cuối của xã hội Choson, tầng lớp Yangban sở hữu hầu hết đất đai tư nhân, những thứ được mua bán một cách tự do.

Với sự gia tăng việc mua bán đất một cách tự do, đất đai có xu hướng tập trung voà tay một số ít địa chủ giàu có. Do dân số liên tục tăng, nên số lượng người không có đất ngày càng nhiều. Ngày càng có nhiều người mong muốn gieo trồng trên bất cứ mảnh đất nhỏ nào mà họ có thể có được. Bởi vậy, số nông dân phải thuê đất ngày càng tăng theo thời gian, và khi cuộc điều tra về đất đai của Triều Tiên đầu tiên được tiến hành thì có khoảng 40% hộ nông dân phải thuê đất để trồng trọt.Thực hiện: Diệu Linh

Biên tập: nhóm website

Scroll To Top