Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


CUỘC GẶP THƯỢNG ĐỈNH HÀN QUỐC - TRIỀU TIÊN LẦN THỨ HAI

Đăng ngày:

Trong cuộc thăm này, hai bên đã ký “Tuyên ngôn hoà bình và thịnh vượng”. Tuyên ngôn nhấn mạnh hai bên sẽ gác lại quá khư, vượt qua bất đồng, đẩy mạnh hợp tác song phương, nhất là trên các phương diện ngoại giao và kinh tế

Cuộc thăm đã diễn ra trong không khí cởi mở và đón tiếp trọng thị. Cuộc thăm còn là sự thể hiện quyết tâm của hai bên nhằm xây dựng bán đảo Hàn trở thành khu vực hoà bình và thịnh vượng.Thực hiện: Ngô Long

Biên tập: nhóm website


Scroll To Top