Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Quan hệ Quốc tế


  • THÁI ĐỘ CHỐNG NGƯỜI HÀN QUỐC TẠI TRUNG QUỐC

    Một loạt các vụ tấn công vào người Hàn Quốc ở thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc) đã xảy ra trong hai tuần đầu tháng 11/2007. Vụ việc này đã làm nổi lên một cuộc tranh cãi về thái độ chống người Hàn Quốc trong cộng đồng công dân mạng.

Scroll To Top