Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Văn hoá


  • TIẾNG HÀN QUỐC

    Tất cả người Hàn Quốc đều nói và viết chung một ngôn ngữ, đây được coi là nhân tố quyết định trong việc tạo nên bản sắc dân tộc mạnh mẽ của họ.

  • BÀN VỀ TÍNH NÓNG VỘI CỦA NGƯỜI HÀN QUỐC

    Chúng ta được tiếp xúc với người Hàn Quốc khoảng trên 10 năm nay. Người Hàn Quốc đã và đang đầu tư vào nước ta ngày một nhiều. Ở một vài công ty liên doanh với Hàn Quốc, do ở nơi này nơi kia có sự trục trặc trong quan hệ giữa công nhân Việt Nam và các ông chủ người Hàn Quốc, nên chúng ta cần tìm hiểu tính tình, phong tục tập quán của họ để có thái độ ứng xử cho hợp lý.

  • TÌM HIỂU NHO GIÁO KORYO (918-1392) - THỜI KỲ VĂN TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN TRUNG KỲ

    Giai đoạn trung kỳ có thể chia ra thành 2 thời kỳ nhỏ là văn trị và võ trị. Thời kỳ văn trị là thời kỳ Nho giáo có bước phát triển mới, tư tưởng Nho giáo là tư tưởng cai trị, chế độ khoa cử được tổ chức chặt chẽ, môn thi được định hình và quan văn được coi trọng hơn quan võ.

Scroll To Top