Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Kinh tế


 • HÀN - TRUNG ĐẨY MẠNH HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

  Ngày 31 tháng 5 năm 2012, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc Hong Seok Woo và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Miêu Vu đã cùng nhau họp bàn tại “Hội nghị Bộ trưởng công nghiệp Hàn –Trung”.

 • CÁC BIỆN PHÁP CẢI TỔ NỀN KINH TẾ

  Cải tổ công ty Trong khu vực công ty, kết quả chung của việc tổ chức lại khá khả quan. Tỷ lệ nợ - vốn của khu vực sản xuất đặt kết quả đáng khâm phục: từ 396% cuối năm 1997 xuống còn 104% tháng 12/2004.

 • ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) CỦA HÀN QUỐC

  Đối với trường hợp của Hàn Quốc, tổng giá trị thương mại hàng xuất nhập khẩu tương đương với 70% GDP của cả nước trong năm 2005, trong khi tổng doanh thu của các công ty đầu tư nước ngoài chỉ chiếm khoảng 14%. Như vậy, Hàn Quốc đang nỗ lực để hỗ trợ các công ty nước ngoài. Ví dụ gần đây việc mở cửa cụm công nghiệp sản xuất LCD lớn nhất trên thế giới ở Paju, cách khu vực phi quân sự vài km.

 • SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở HÀN QUỐC

  Có lẽ hai nhân tố chính sau đây đã tạo nên nền kinh tế nông nghiệp truyền thống của triều đại Choson. Thứ nhất, tăng trưởng dân số ổn định đã dẫn đến sự suy giảm tương ứng diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người. Thứ hai, hệ thống đẳng cấp rất được coi trọng, đó đánh giá nông nghiệp cao hơn thủ công nghiệp và thương mại.

 • ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SAMSUNG MỞ RỘNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT VÀ MARKETING

  Nhằm hướng tới vị trí số 1 trên thế giới, hãng điện thoại di động Samsung đang xúc tiến chiến lược sản xuất và marketing mang tính toàn cầu. Lãnh đạo của Samsung cho hay, trong tháng 11 năm 2007 nhà máy sản xuất điện thoại Huệ Châu ở Quảng Đông Trung Quốc sẽ đi vào hoạt động với mục tiêu 18 đến 20 triệu cái mỗi năm.

 • NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CƠ CẤU THƯƠNG MẠI Ở HÀN QUỐC

  Chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu đã tạo ra những thay đổi trong cơ cấu hàng xuất khẩu của Hàn Quốc và kéo theo những thay đổi trong cơ cấu công nghiệp của nước này. Sự thay đổi trong cơ cấu hàng xuất khẩu của Hàn Quốc đã tuân theo một nguyên tắc chung kể từ khi bắt đầu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất vào năm 1962. Căn cứ để đánh giá về sự thay đổi trong cơ cấu hàng xuất khẩu này là danh sách sau đây về 10 mặt hàng xuất khẩu chủ đạo(1) trong những năm khác nhau về tỷ lệ % thị phần của nó. (1) Xem Hiệp hội thương mại Hàn Quốc, 1988.

Scroll To Top