Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

CHÍNH TRỊ

HÀN QUỐC NÂNG  MỨC TĂNG TRƯỞNG DỰ KIẾN  NĂM 2017

HÀN QUỐC XEM XÉT LẠI THỎA THUẬN VỀ “PHỤ NỮ MUA VUI” VỚI NHẬT BẢN

Ngày 28 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng ngoại giao của Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt được Thoả thuận về vấn đề “phụ nữ mua vui”. Điều này được cho là đã chấm dứt một vấn đề song phương hàng thập kỷ. Trong tuyên bố của mình, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida chính thức thừa nhận hành động tàn bạo do quân đội đế quốc Nhật Bản đã gây ra và thừa nhận những hành động đáng xấu hổ mà binh lính Nhật đã gây ra đối với phụ nữ Hàn Quốc.

XÃ HỘI

ĐIỀU KIỆN VÀ THÁCH THỨC CỦA LAO ĐỘNG CAO TUỔI Ở HÀN QUỐC (Phần 2)

Những thách thức đối với lao động cao tuổi ở Hàn Quốc Chính phủ Hàn Quốc đã nhận thấy các vấn đề của lao động trên 50 tuổi. Để giải quyết sự bất ổn định trong việc làm, khắc phúc điều kiện nghặt nghèo khi tái tuyển dụng và những lo lắng của người cao tuổi, chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện 6 chính sách sau:

Scroll To Top