Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

CHÍNH TRỊ

HÀN QUỐC BỔ SUNG NGÂN SÁCH KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG VÀ TẠO VIỆC LÀM

NHỮNG ẢNH HƯỞNG TỪ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU LẦN 2

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27-28/02 vừa qua đã kết thúc mà không đưa ra bất kỳ thỏa thuận bằng văn bản nào, làm dấy lên mối lo ngại rằng vấn đề phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên sẽ không được thực hiện trong tương lai gần. Việc Hội nghị lần này chưa mang lại bước tiến chính thức nào cho các vấn đề Triều Tiên sẽ ảnh hưởng đến các lợi ích chiến lược khác nhau của các nước xung quanh như Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

XÃ HỘI

CHƯƠNG TRÌNH TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI CAO TUỔI Ở HÀN QUỐC

Năm 2000, Hàn Quốc chính thức trở thành “xã hội già hóa” khi tỷ lệ người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) chiếm 7% tổng dân số. Để đối phó thực trạng lão hóa dân số cao, chương trình tạo việc làm dành cho người cao tuổi (노인 일자리사업 hay Korean Senior Employment Program - KSEP) được đề xuất dưới thời chính quyền Tổng thống Roh Moo-huyn (2003-2008) chính thức được thực hiện từ năm 2004. Căn cứ luật pháp dẫn tới sự ra đời của chương trình tạo việc làm cho người cao tuổi là Luật Xúc tiến tuyển dụng người cao tuổi (Bộ Lao động và Việc làm), Luật Phúc lợi người cao tuổi (Bộ Y tế và Phúc lợi)[1] và Luật Khung về tỷ lệ sinh thấp trong một xã hội già hóa (2005). Theo đó, việc làm dành cho người cao tuổi là công việc phù hợp với người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên, được cung cấp, được tạo ra dưới sự hỗ trợ của chính phủ[2]. [1] Eunhee Choi (2016), Older worker and federal work programs: the Korean senior employment program (KSEP), https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08959420.2016.1153993?journalCode=wasp20, tr.5. [2]강은나 (2017), Current state and challenges of senior employment programs, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmn_WtyvHeAhUEw7wKHbwBC6AQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kihasa.re.kr%2Fcommon%2Ffiledown.do%3Fseq%3D38847&usg=AOvVaw1RaYliQaeg0jKlCivRaKgn, tr. 29.

Scroll To Top