Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


HÀN QUỐC, TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRAO ĐỔI VĂN HÓA

Đăng ngày:

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Choe Kwang-shik ở Thượng Hải từ ngày 04 đến 06 tháng 5 năm 2012 để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Hội nghị Bộ trưởng lần này bám sát Tuyên ngôn Nara (Nara Manifesto) được đưa ra ở Nara, Nhật Bản trong phiên họp năm 2011, ủng hộ hợp tác và trao đổi văn hóa ba bên.

Nếu các Hội nghị trước đây được tổ chức ở Nam Thông (Nantong) (2007), Jeju (2008) và Nara (2011) đáp ứng việc nhìn nhận một tầm nhìn chung và các mục tiêu hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật, di sản văn hóa và ngành công nghiệp văn hóa, thì Hội nghị lần thứ tư này tập trung vào việc đưa ra các kế hoạch hành động cụ thể để nỗ lực cùng nhau hợp tác thực hiện.

Hội nghị lần này bắt đầu vào tối ngày 04 tháng 5 năm 2012, với bữa tiệc chiêu đãi chào mừng chính thức do Bộ Văn hóa Trung Quốc tổ chức. Ngày 5 tháng 5, ba bên tham gia đối thoại trong nỗ lực thông qua Kế hoạch Hành động thích hợp 2012-2014 trong lĩnh vực hợp tác văn hóa, sau một cuộc họp báo chung. Bộ trưởng Choe Kwang-shik cũng tổ chức hai cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc Cai Wu và Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Hirofumi Hirano và trao đổi quan điểm về việc làm thế nào để phát triển hoạt động trao đổi văn hóa song phương.

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hàn Quốc thể hiện thiện chí của Hàn Quốc trong việc hợp tác thực hiện kế hoạch hành động đề ra, thiết lập trong vòng ba năm tới. Kế hoạch hành động này sẽ bao gồm một chương trình thúc đẩy các dự án chung, chẳng hạn như phát triển thành phố sáng tạo văn hóa và nghệ thuật Á Đông cùng với lễ hội nghệ thuật ba bên và diễn đàn giáo dục nghệ thuật.

Bộ trưởng Choe Kwang-shik cũng kêu gọi cam kết hỗ trợ chính thức của các đối tác Trung Quốc và Nhật Bản cho triển lãm Yeosu 2012 sắp tới của Hàn Quốc, trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên trong các sự kiện quốc tế quy mô lớn tổ chức ở ba quốc gia. Triển lãm quốc tế ở Yeosu lần này sẽ đề cao Ngày quốc gia của các nước tham dự, ngày 02 tháng 6 là Ngày Nhật Bản và ngày 28 tháng 6 là Ngày Trung Quốc.

 

Thực hiện: Hà Hậu

Nguồn: http://www.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=100264&pageIndex=1


Scroll To Top