Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


HỘI NHẬP KINH TẾ ĐÔNG Á TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI THÚC ĐẨY QUAN HỆ HÀN - VIỆT

Đăng ngày:

Sự gia tăng đó vừa là kết quả của chính sách đối ngoại tích cực của Việt Nam, của chính sách hướng nam của Hàn Quốc, song đó cũng là kết quả của một môi trường hoà bình và hợp tác, ở đó hội nhập kinh tế Đông Á là một yếu tố nổi bật.

Như đã biết, từ sau chiến tranh lạnh kết thúc, quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập. Chỉ trong quãng một thập niên, Hàn Quốc đã trở thành một trong 5 đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Chính môi trường hoà bình, phụ thuộc, tin cậy lẫn nhau và hợp tác cùng phát triển đã tạo cơ sở cho Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy các quan hệ kinh tế.

Cùng với việc phát triển quan hệ kinh tế, hợp tác song phương trong các lĩnh vực khác cũng được đẩy mạnh, trong đó phải kể đến các quan hệ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật và hợp tác trong lĩnh vực an ninh.

Chính sách đối ngoại của Việt Nam là nhất quán và mang tính chiến lược, ở đó nhấn mạnh đến yếu tố "muốn là bạn với các quốc gia trên thế giới" và sẵn sàng thảo luận với đối tác trên tất cả các vấn đề cùng quan tâm. Tuy nhiên, những vấn đền an ninh và chính trị nhạy cảm trên báo đảo Korea (Korea Peninsula) vẫn là những thách thức không thể không quan tâm. Thái độ và chính sách của Hàn Quốc và Việt Nam đối với các vấn đề nhạy cảm này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam.

Chúng ta vẫn có quyền hy vọng rằng, môi trường hoà bình hợp tác, và gia tăng xu thế liên kết kinh tế khu vực sẽ tiếp tục tác động tích cực đến quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam trong tương lai.Thực hiện: Minh Thanh

Biên tập: nhóm website

Nguồn: TVĐBA

Scroll To Top