Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


VÀI NÉT VỀ QUY MÔ CÁC CÔNG TY CHẾ TẠO HÀN QUỐC

Đăng ngày:

Kết quả là, trong giai đoạn từ năm 1966 đến năm 1976, số công ty có từ 5 đến 49 công nhân đã thực sự giảm từ 21.013 công ty xuống còn 19.844 công ty.

Việc chú trọng thúc đẩy các ngành công nghiệp nặng và công nghiệp hoá chất đã được đưa vào kế hoạch phát triển dài hạn đầu tiên của Hàn Quốc (1972-1981)(2). (Tôi đã tham gia vào việc xây dựng kế hoạch này, nó thực sự là một kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp nặng và hoá chất). Thập kỷ 70 là thập kỷ mà kinh doanh trong ngành công nghiệp nặng và hoá chất được khuyến khích, thậm chí là bắt buộc phải làm hết sức để đạt mục tiêu của kế hoạch bằng việc mở rộng các công ty của họ. Khi nền kinh tế Hàn Quốc được chứng kiến sự bùng nổ về xây dựng ở Trung Đông vào những năm cuối của thập kỷ 70, chính phủ đã thúc dục các doanh nhân phải nhanh chân hơn nữa trong việc mở rộng các nhà máy liên hợp công nghiệp nặng và hoá chất hiện có. Hơn nữa, chính phủ còn trực tiếp tham dự vào việc thiết lập các khu công nghiệp nặng cỡ lớn như nhà máy cán thép Pohang và công ty công nghiệp nặng Hàn Quốc.

Mặc dù số nhà máy được thiết lập mới, chỉ tăng dưới 10% trong giai đoạn 1966-1976, nhưng quy mô trung bình của các công ty đã tăng từ 25 công nhân tới 69 công nhân trong thập niên này (cùng thời gian đó, số lượng các nhà máy ở Đài Loan tăng lên nhanh chóng, từ 27.437 nhà máy lên đến 43.829 nhà máy). Chỉ từ sau năm 1981 số lượng các công ty Hàn Quốc mới bắt đầu tăng nhanh.

Do các ngành công nghiệp hoá chất và công nghiệp nặng tăng trong thập niên 70, khoảng cách giữa các công ty lớn và nhỏ cũng tăng và nổi lên như một vấn đề kinh tế, chính trị nóng hổi. Một mặt có tăng lên về nhu cầu của các công ty hợp đồng thầu phụ để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các công ty lớn nên số người trẻ tuổi muốn mở công ty riêng ở Hàn Quốc ngày càng tăng. Mặt khác, do những nguyên tắc quan liêu đã dẫn đến việc gần như không thể thành lập thêm các công ty mới. Một công ty cần phải có 312 chữ ký từ các cơ quan của chính phủ mới được phép thành lập. Ngài Bong-Shik Shin, người của Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc đã ước tính là vào thập kỷ 70, phải mất hơn 350 ngày mới xin được tất cả những chữ kỹ cần thiết cho việc thành lập một công ty(1). (Vấn đề đơn giản hóa các thủ tục này đã liên tục được các báo chí đăng tải vào đầu những năm 80, và cho đến giữa thập kỷ 80 thủ tục đã đơn giản nhiều).

Việc thúc đẩy các ngành công nghiệp chế tạo nhỏ đã nổi lên trong chính sách của Hàn Quốc đặc biệt là trong việc xem xét giữa kỳ của kế hoạch 5 năm lần thứ năm. Trong bản kế hoạch sửa đổi giai đoạn 1984-1986, đã có riêng một phần dành cho việc thúc đẩy các ngành công nghiệp sản xuất nhỏ. Những nỗ lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng của các ngành kinh doanh mới đã dẫn đến sự ra đời một đạo luật đặc biệt vào năm 1986 nhằm hỗ trợ cho việc thành lập các công ty nhỏ.

Từ đó số lượng công ty thành lập mới đã tăng lên rất nhanh. Theo số liệu điều tra của ngành chế tạo, số công ty mới thành lập với hơn 5 công nhân đã tăng từ 24.957 công ty vào năm 1976 lên đến 88.864 công ty vào năm 1993. Tuy nhiên, điều tra thành lập công ty của Uỷ ban Thống kê quốc gia Hàn Quốc đưa ra con số 99.598 công ty chế tạo mới được thành lập có từ 5 công nhân trở lên, năm 1993 cao hơn nhiều so với số 88.864. Khi chỉ số về việc làm và giá trị gia tăng phù hợp với các thống kê về nhu nhập quốc gia, thì con số do hoạt động điều tra ở các công ty mới thành lập cung cấp là sát thực hơn. Nó chứng tỏ rằng một số công ty không báo cáo đủ hoặc ít đi số công nhân làm trong công ty của họ cho nhân viên điều tra của ngành chế tạo. Chính vì vậy, số công ty có từ 5 công nhân trở lên trong cuộc điều tra này sẽ ít hơn con số thực tế.

So với Nhật Bản, Hàn Quốc có số công ty ít hơn. Hơn nữa ở Hàn Quốc các công ty có hơn 300 công nhân đóng góp vào quỹ việc làm nhiều hơn là của các công ty nhỏ. Tuy nhiên với Nhật Bản, thì các công ty nhỏ có từ 5 đến 49 công nhân lại quan trọng hơn. Mặc dù có sự khác biệt này, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn có một nét giống nhau khá ngạc nhiên đó là quy mô trung bình của tất cả các công ty vào khoảng 14 công nhân (ở Hàn Quốc năm 1993) và khoảng 16 công nhân (ở Nhật Bản năm 1991).Thực hiện: Thu Hà

Biên tập: nhóm website

(2) Tham khảo chính phủ nước cộng hoà Hàn Quốc, 1973 và Viện phát triển Hàn Quốc, 1978. Tôi đã tham gia trình bày những kế hoạch này với tư cách là người đứng đầu của Ban chính sách công nghiệp thuộc Viện phát triển Hàn Quốc. Viện nghiên cứu chính của uỷ ban kế hoạch hoá kinh tế.(1) Xem Bong-Shik Shin, 1988.

Scroll To Top