Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


CÁC CÔNG CỤ KÍCH THÍCH NỀN KINH TẾ: HỖ TRỢ QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG

Đăng ngày:

Như vậy, tệ quan liêu trong việc phân bổ hạn ngạch xuất khẩu gần như không thể giải quyết được và vẫn còn ảnh hưởng lớn. Yuong Whee Rhee và những người khác đã nhấn mạnh đúng mức hỗ trợ quản lý rất quan trọng đối với sự phát triển thương mại và công nghiệp của Hàn Quốc. (Khi tôi tham dự một cuộc hội thảo về đẩy mạnh xuất khẩu diễn ra năm 1972, có sự tham dự của tổng thống Park Chung Hee, một quan chức cao cấp của Bộ Thương mại và công nghiệp đã báo cáo rằng số giấy tờ cần có để hoàn chỉnh thủ tục xuất khẩu đã giảm xuống “chỉ còn” 43, trong khi trước đây là trên 100).

Hội nghị đẩy mạnh xuất khẩu tháng, đưa ra vào tháng 12 năm 1962, là một trong những cơ chế hỗ trợ quản lý quan trọng nhất, do luôn có sự tham dự của Tổng thống Park Chung Hee. Cuộc họp là một diễn đàn để xem xét lại và mở rộng sự hỗ trợ quản lý dưới nhiều hình thức, cũng được tất cả các quan chức quan trọng, các chuyên gia tư nhân liên quan đến thương mại tham dự. Cuộc họp còn là một diễn đàn tốt để trao đổi thông tin giữa những nhà hoạch định chính sách, các chủ doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế. Những người tham dự gồm có trưởng ban kinh tế của Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch kinh tế, Bộ trưởng Bộ Thương mại và công nghiệp, Giám đốc Tập đoàn thúc đẩy xuất khẩu Hàn Quốc, và Chủ tịch Hiệp hội các tổ chức thương mại Hàn Quốc. Đích thân Tổng thống đã kiểm tra sự tiến bộ của xuất khẩu và tình hình của các Công ty xuất khẩu. Ngoài ra, hầu như hàng tháng, Tổng thống đã ghi nhận công lao, trao tặng huy chương và những lời tuyên dương cho các chủ doanh nghiệp thành đạt. Cá nhân tôi tin rằng những lời tuyên dương của Tổng thống và sự công nhận của xã hội là động lực thúc đẩy rất hữu hiệu ở một đất nước có truyền thống như Hàn Quốc nơi mà người dân đánh giá cao lòng trung thành đối với Tổng thống và đất nước. Những giải thưởng không phải bằng tiền như những lời tuyên dương, được đánh giá ngang với những giải thưởng bằng tiền - nếu không nói là nhiều hơn. Trị giá của những huy chương và phần thưởng như vậy rất thấp, nhưng giá trị xã hội của nó đối với những người nhận được giải thưởng thường rất lớn. Tuy nhiên, khả năng để trình bày hết các vấn đề của người dân trực tiếp với Tổng thống và giảm bớt thủ tục phiền phức là điều rất quan trọng.

Các khu công nghiệp và kiểm soát tiền lương.

Lựa chọn vị trí và xây dựng nhà máy là một trong số các quyết định quan trọng nhất mà một Công ty chế tạo phải thực hiện ở các quốc gia đang phát triển, nơi thiếu hầu hết tất cả các loại phương tiện, thiết bị hạ tầng cơ sở. Để hỗ trợ các Công ty trong vấn đề này, Chính phủ đã phát triển những khu đất dành riêng cho công nghiệp xuất khẩu ở Seoul, Masan (gần Pusan), và Kumi (quê hương của Tổng thống Park, gần Taegu) vào những năm 60 và tiếp tục chương trình này vào những năm 70. Năm 1969 Chính phủ đã thông qua Bộ luật phát triển vùng công nghiệp và đã xây dựng ít nhất một khu công nghiệp ở trung tâm của mỗi tỉnh. Thông qua chính sách phát triển xây dựng khu công nghiệp, Chính phủ đã tạo cơ hội cho các Công ty xuất khẩu mua các khu công nghiệp với mức giá được giảm đáng kể. Lệ phí sử dụng điện, nước, hệ thống giao thông, truyền thông và những dịch vụ khác dành cho các Công ty chế tạo xuất khẩu cũng trong mức khống chế giá của Chính phủ. Giá cả của các dịch vụ khác cũng vậy.

Chính phủ cũng giúp quản lý tiền lương công nhân ở các Công ty xuất khẩu và cũng hạn chế các hoạt động của công đoàn lao động. Các Công ty xuất khẩu ở Hàn Quốc hình như đã được hưởng lợi từ việc chi trả tiền lương thấp, nhờ đó giúp duy trì sự cạnh tranh quốc tế và thu lợi từ nền tự do áp đặt trong tình trạng rối loạn về lao động.Thực hiện: Ngô Long

Biên tập: Nhóm website

Scroll To Top