Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Xã hội


 • VẤN ĐỀ VIỆC LÀM Ở HÀN QUỐC

  Đã có một sự thay đổi đáng kể về cơ cấu việc làm của Hàn Quốc kể từ buổi bình minh của quá trình công nghiệp hoá đầu những năm 1960.

 • SỐ NGƯỜI HÀN QUỐC CÓ THU NHẬP CAO TĂNG

  Số người Hàn Quốc xếp vào hàng thu nhập cao đã tăng gấp hơn 7 lần so với năm 1996. Nếu bạn có kiếm được 80 tỉ won (với tỉ giá 1 USD = 908 won) hoặc nhiều hơn nữa sau thuế thì bạn đã lọt vào trong nhóm có tiền lương cao nhất ở Hàn Quốc.

 • KHÁI QUÁT VỀ DÂN SỐ, ĐẤT ĐAI VÀ XÃ HỘI Ở HÀN QUỐC

  Có lẽ hai nhân tố chính sau đây đã tạo nên nền kinh tế nông nghiệp truyền thống của triều đại Choson. Thứ nhất, tăng trưởng dân số ổn định đã dẫn đến sự suy giảm tương ứng diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người. Thứ hai, hệ thống đẳng cấp rất được coi trọng, đó đánh giá nông nghiệp cao hơn thủ công nghiệp và thương mại.

 • NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC GIA HÀN QUỐC

  Thực tế cho thấy sự gia tăng số lượng học sinh và mở rộng hệ thống trường học ở Hàn Quốc trong mấy thập niên qua là một thành tựu to lớn của nền giáo dục Hàn Quốc và dường như không một nước nào trên thế giới có thể sánh kịp.

 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỐNG THAM NHŨNG Ở HÀN QUỐC

  Nếu không có sự lãnh đạo thì mọi nỗ lực cải cách sẽ thất bại trong môi trường tham nhũng có hệ thống. Sự lãnh đạo là tối cần thiết và người lãnh đạo phải nói đi đôi với làm. Điều này đặc biệt đúng tại Hàn Quốc nơi mà các quan hệ quyền lực quá nhiều lệ thuộc thẳng cấp và tập trung quyền lực chủ yếu ở cấp cao nhất. Trong bối cảnh đó, vai trò chỉ đạo hoạt động chống tham nhũng lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

 • NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA THAM NHŨNG

  Tham nhũng xảy ra vì những người tham nhũng tính toán rằng lợi ích có được do tham nhũng chiếm ưu thế hơn các rủi ro có thể gánh chịu. Về vấn đề này, nếu coi tham nhũng là vấn đề về chi phí và lợi ích thì có thể đưa ra lập luận rằng việc kiểm soát tham nhũng đòi hỏi phải xem xét nguồn gốc các chi phí và lợi ích mang lại.

 • XÂY DỰNG BỘ MÁY CHỐNG THAM NHŨNG Ở HÀN QUỐC

  Trách nhiệm chống tham nhũng thuộc về các cơ quan chống tham nhũng, một số cá nhân, cơ quan chính của Nhà nước tham gia công tác kiểm soát tham nhũng ở Hàn Quốc là:

 • CÁC KHU ĐÔ THỊ VÀ DÂN SỐ ĐÔ THỊ

  Có thể nói rằng trước đây con số 70 như một tiền định đối với người Hàn Quốc. Tại sao lại nói như vậy? Bởi hơn 70% người Hàn sống ở vùng nông thôn, hơn 70% diện tích lãnh thổ Hàn Quốc là đồi núi chiếm 70% GNP của Hàn Quốc thu được từ các hoạt động nông nghiệp và nông thôn.

 • HỌC SINH HÀN QUỐC ĐI DU HỌC ĐỂ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

  Theo Bộ Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực, năm 2006 có khoảng 35.144 học sinh tiểu học và trung học đi du học, trong đó phần lớn là các em học sinh ở thủ đô. Cùng với sự gia tăng này, chi phí cho giáo dục ở nước ngoài cũng tăng lên mạnh mẽ. Theo ước tính, chi phí trong năm 2006 khoảng 4,57 tỷ USD, và sẽ tăng lên 10,3 tỷ USD trong 5 năm tới.

Scroll To Top